nacija.hr

Istinita knjiga o obmani

Ovo je štivo pročitano na predstavljanju knjige Krug zemaljski, održanom 27. rujna 2017. u Tribini grada Zagreba, Kaptol 27. Knjigu Krug zemaljski možete kupiti na svim kioscima Tiska, knjižari Svetog Antuna na Kaptolu, knjižari MenArta u zagrebačkom Avenue Mall-u te u svim knjižarama Hoću knjigu.

Tekst: Stjepan RAZUM

1. Knjiga, koju večeras predstavljamo, “Krug zemaljski” Elvisa Duspare, jedinstvena je u Hrvatskoj. Cjelovite obradbe predmeta, kojime se knjiga bavi, do sada nismo imali napisane na hrvatskome jeziku.

Sam je pisac više puta iztaknuo, kako se tim predmetom bavi već dvie godine, a knjigu je pisao nešto više od godine dana. S obzirom na to da je rieč o, rekli bismo, šokantnoj knjizi, pisac ju je više mjeseci pisao bez prevelika razgovora o njoj sa svojim prijateljima. Kada je s vremenom stekao sigurnost, da je zaorao pravu brazdu, tada je taj svoj podhvat objavio i svojim prijateljima. To je vidljivo i u samoj knjizi, jer u drugome dielu često navodi prijatelje, s kojima je govorio o svojim spoznajama, međusobno se obogaćujući.

I ja sam imao povlasticu uključenosti u postupak pisanja te knjige, kada me je Elvis u listopadu 2016. upoznao sa svojim podhvatom. Na kraju, kada je knjiga bila gotova, Elvis me zamolio, da pročitam rukopis, što sam vrlo rado učinio unutar četiriju dana. I nakon što je knjiga odtisnuta, ponovo sam ju pročitao, tada s mnogim bilježkama i podcrtavanjima.

Vjerujem, da Vam je već mnogima, ako ne i svima poznato, o čemu je rieč u knjizi. O njoj se, naime, piše na družtvenim mrežama, a može se kupiti na tiskovnim sjenicama (kioscima), pa su ju mnogi već pročitali.

2. U džepnom izdanju kalendara “Danice” za godinu 2018. pokušao sam opisati srž (sukus) knjige ovim riečima:

»Knjiga je bogata sadržajem i vrlo zanimljiva za čitanje. Čitajući ju, čovjek obnavlja svoju vjeru u Boga Stvoritelja i Njegovo spasenjsko djelo tiekom ljudske poviesti. Da je knjiga uistinu bitna, dovoljno je iznieti samo nekoliko piščevih tvrdnja:

Sviet nije nastao bezličnim velikim praskom i evolucijom, već trenutačnim stvaranjem prije odprilike 6.500 godina. Nema govora o starosti, koja se broji milijunima ili miliardama godina.

Bog je stvorio Zemlju i Svod nebeski sa Suncem, Mjesecom i zviezdama, upravo onako, kako je to zapisano na početku Svetoga Pisma.

Zemlja nema oblik lopte ili kugle, već kruga ili okrugle ploče (diska), tako da je sjever u središtu toga kruga, a jug je sve uokolo na obodnome rubu.

U nametnutoj dvojbi posljednjih stoljeća, vrti l’ se Zemlja oko Sunca, ili Sunce oko Zemlje, pisac nedvosmisleno ustanovljuje, da se Sunce vrti oko, ili točnije, iznad Zemlje. To je u suglasju sa zemljosredišnjim (geocentričnim) modelom svieta, a suncosredišnji (heliocentrični) model ne postoji, osim u izmišljenoj “znanosti”.

Zemlja je stabilna, ne pomiče se, ne vrti se. Nadkrivena je Svodom nebeskim (kupolom), nad kojim se nalaze Nebesa i priestolje Božje.

Sunce je manje od Zemlje i visoko je samo 5.000 km, a ne 149 milijuna km, kako to tvrdi službena ili, točnije, lažna “znanost”.

Čovjek nikada nije bio na Mjesecu, a sve ono što je javnosti u tome smislu objavljeno, laž je i prievara radi odvlačenja čovjeka od Boga.« (Jedinstvena knjiga. U: Danica 2018. Džepni katolički kalendar. Priredio Stjepan Razum. Izd. HKD Sv. Jeronima. Zagreb, 2017., str. 3. ovitka].

3. Dakle, knjiga je uistinu zanimljiva za čitanje, što su potvrdili već mnogi, koji su ju počeli čitati i u jednome mahu dočitali. Stoga bi za ovo predstavljanje bilo najbolje pročitati nekoliko odlomaka iz same knjige, da se uvjerimo u navedenu tvrdnju.

U poglavlju User manual (str. 160–162) čitamo (izvorni fonetski pravopis promienjen je ovdje u korienski):

»Uzmimo na primjer, da ste kupili novi mobitel. Uz mobitel dobijete i uputu za uporabu (user manual), u kojoj Vam proizvođač daje cieli niz koristnih i vriednih stvari. U biti, možda Vi i ne mislite, da su Vam te informacije koristne, ali je proizvođač, koji je i napravio taj mobitel, mislio, da su vriedne. Ako je proizvođač mislio, da su te informacije vriedne, ne biste ih smjeli olako odbaciti, zar ne? Tako, recimo, u gotovo svakoj uputi za uporabu imate cieli niz podataka. Pa Vas obavješćuju, da je Vaš mobitel te i te duljine, te i te širine, te i te debljine … kažu Vam, koja Vam je baterija unutra i načine, kako ju pravilno puniti i rabiti, koja je kamera, koliko piksela, koja je težina mobitela, koji je operativni sustav … objašnjavaju Vam kao malomu djetetu, kako izvući najviše iz toga mobitela, da u podpunosti uzmognete vaditi mast nekomu zavidnu susjedu

I što ako bi Vam došao neki doktor fizike, a kojemu Vi vjerujete i rekao Vam, da Vaš mobitel nije te i te debljine i da Vaš ekran nije četvrtast nego je, recimo, okrugao?

Prvo biste ga gledali u čudu, ali ako bi Vas on počeo ćuškati nekim stručnim izrazima i tvrditi, da Vi ipak ne znate o fizici kao on, moguće je, da biste nakon nekoga vremena počeli sami sebe izpitivati, kojega je oblika Vaš mobitel. Još ako bi Vam on zovnuo svoje kolege, sve s doktorskom titulom, koje bi potvrđivale, da je Vaš mobitel okrugao, a ne četvrtast, poprilično sam siguran, da biste Vi još više posumnjali u oblik svojega mobitela.

Ako biste nakon toga u medijima javnog informiranja vidjeli, da svi tvrde, kako je Vaš mobitel okrugao, još biste više bili uvjereni, da je to tako. Mislim, da bi Vam vrhunac bio, kada bi Vam došla djeca iz škole i tvrdila, da je Vaš mobitel okrugla oblika. Vi biste imali dvie opcije. Ili reći, da je poludio sav sviet ili Vi. Kako Vi nemate volje sukobljivati se sa svietom, onda Vam je lakše prihvatiti, da je Vaš mobitel okrugao. Nakon nekoga vremena, kada bi netko, tko je čitao uputu proizvođača, došao do Vas i rekao, da imate četvrtasti mobitel, vjerojatno biste mu se smijali, kako je glup, zato što vjeruje onomu, što je pročitao, zamislite, u uputi proizvođača?!

Ne znam shvaćate li me u podpunosti, ali tvrditi, da je uputa proizvođača lažna i da nije utemeljena u istini, jest neozbiljno. Valjda onaj, koji je nešto napravio, bolje zna nego itko drugi? Moguće je, da Vam se takva situacija čini nemogućom i da ste sigurni, kako Vi nikada ne biste tako postupili. No, moje je ovdje, da Vam dokažem, kako ste cieloga života upravo Vi taj čovjek iz priče.

Ako niste Vi taj čovjek, onda mi recite, zašto ne vjerujete Uputi Proizvođača, a koja se zove Sveto Pismo? U toj Uputi Proizvođača nisu samo upute, kako kvalitetno provesti svoj život te kako se možete spasiti, nego Vam se tamo liepo opisuje prostor, koji je Bog Stvoritelj stvorio za Vas.

U toj Vam se Uputi Proizvođača između ostalog odkriva, da je sve stvoreno u šest dana, da je Zemlja stvorena trenutačno, da postoji Svod nebeski, da su Sunce, Mjesec i zviezde na Svodu nebeskom, da je Zemlja stara oko 6500 godina, da je Zemlja nepomična, da je Zemlja ravna i da postoje rubovi Zemlje …« (str. 160–162)

Kada ste ovo čuli, jeste li se sjetili priče, koju je prorok Natan izpričao kralju Davidu o ponašanju nekoga bogataša, koji je za jelo svojemu gostu prigotovio ovčicu siromašnoga susjeda (uzp. 2 Sam 12).

U poglavlju “A što ako je Zemlja u isto vrieme i ravna i okrugla?” (str. 165–168) čitamo:

»Također, jako je bitno objasniti, zašto bi Vam netko lagao o nečemu tako vriednome. U biti, neki ljudi, koji nisu imali odgovora na ova moja propitivanja, znali bi mi odgovoriti: “Baš me briga, je li Zemlja ravna ili je kugla! Kakve to ima veze s mojim životom? Zašto bi netko lagao, da je Zemlja lopta?”

Pa, ima i te kakve veze. Ako se nalazite na nekom bezvriednome planetu, na kojemu je slučajno nastao život, a koji se nalazi u nekome zabačenu kutku bezkonačnoga svemira, onda ste i Vi bezvriedni. Tada Vaš život i nema baš nekoga smisla. Jedino Vam preostaje, da se zadovoljite onom tako popularnom poštapalicom duhovno polupanih ljudi: u se, na se i poda se.

No, ako je ovo, gdje živimo, sve čime razpolažemo i ako se nalazimo izpod kupole, t.j. Svoda, onda živite na iznimno vriednu mjestu i Vaš život ima itekako smisla. Odjednom shvaćate, da ste jako vriedni u Božjim očima.

Shvaćate li sada onu uzporedbu s Uputom Proizvođača? Zašto biste vjerovali nekomu, tko nema pojma, kako je nešto nastalo? Zašto ne biste vjerovali Bogu, kada ste mu već tako vriedni? Zašto biste bili poput Eve u rajskome vrtu i više vjerovali zavodničkomu govoru sotone?

Shvaćate li, kako Bog ne želi, da živite u strahu, nego da budete slobodni, jer Vas je Njegov Sin Isus Krist oslobodio. Dakle, kod pojma ravne Zemlje rieč je o ozbiljnu konceptu, koji je biblijski podkriepljen i koji ima puno više smisla nego koncept kuglaste Zemlje.« (str. 166–167)

Na samome početku poglavlja “Satelitske su snimke obične avionske snimke” (str. 228–234) čitamo:

»Znam, da ste Vi u stanju šoka od ovoga, što Vam ja pričam. Isto tako, u stanju, u kakvu se Vi nalazite, normalno je i stanje poricanja. Pa, je l’ moguće, da nas varaju cieli život?! Jest. Moguće je. Zato što ste svoj život prepustili i slabijima i lošijima i glupljima od sebe. Kada se odreknete Boga, onda je normalno, da ste prepušteni na milost i nemilost raznim demonima.

Evo, u Hrvatskoj su ponosni, što u Ustavu Republike Hrvatske stoji, da je Hrvatska sekularna država. Znate li Vi, što znači sekularno? Mislim, ljudima su puna usta te sekularnosti, ali malo ljudi zna, što to zbilja znači. To sekularno u prievodu znači, da se Hrvatska posvađala s Bogom ili da je odieljena od Boga. E sada, kako Hrvatska može očekivati ičega dobra, kada Hrvati žele biti odieljeni od Boga?! Biti odieljen od Boga znači uništenje i propast.« (str. 228)

Poznato je, da je Elvis Duspara angažiran pisac. On svojim štivom potiče čitatelja na promjenu života. Tako u poglavlju “Kako je nastao ‘Blue Marble’?” (str. 241–253) čitamo:

»Ponavljam kao mnogo puta, babilonci tvrde, da su već petdeset godina u “svemiru”. No, još uviek nisu uspjeli fotografirati Zemlju?! Pa, de priznajte, da Vas prave budalama. Ili, makar priznajte, da uživate u mađioničarskoj predstavi, jer na taj način možete opravdati svoje nemoralno ponašanje. Zato se i ne bojite Boga niti uobće želite i pomisliti, da ćete jednoga dana umrieti. Jer, ako je Sveto Pismo točno od korica do korica, onda ste u problemu. Prihvaćanje točnosti Rieči Božje zahtieva i promjenu života, a to neki od Vas ne žele. Zato im je draža mađioničarska predstava, koja ih udaljuje od Boga kao Izvora Života.« (str. 241)

Bitna je stavka babilonskoga vjerovanja let na Mjesec. Glede toga u poglavlju “Turistička zajednica Mjeseca?!” (str. 270–273) čitamo:

»U biti, hajde da samo malo ponovimo, što je to, što Vi vjerujete. Ovdje je naglasak na vjerujete.

 

Dakle, Vi vjerujete, da je raketa s “miliardu” tona goriva “izpaljena” prema Mjesecu i da je, nakon što su se odvojili moduli s gorivom, ostatak nastavio put prema Mjesecu. Onda su se spustili na Mjesec, izkrcali rover, malo se provozali tim roverom, a malo hodali i skakutali kao djeca po Mjesecu.

– Daj meni krug, daj krug … – moguće su se dovikivali, tko će voziti rover.

Kada su se dovoljno izigrali, vratili su rover u modul i odtisnuli se trima kapima goriva natrag na Zemlju. Onda su se vratili po kamermana, koji je snimao odlazak s Mjeseca. Pa, kada su pokupili kamermana, onda su se nekako sjetili, da im rover ne stane u kabinu, jer nije predviđen prostor za njega. Kada su otišli kupiti krovni nosač u obližnji dućan, na koji bi namontirali rover, shvatili su, da se treba vratiti natrag na Zemlju, koja rotira 1600 km/h. Možete zamisliti panike: Zemlja rotira kao zvrk, a oni imaju još samo kap benzina. Ali, kao u svakome hollywoodskome filmu, vidite sljedeću scenu, t.j. kapsulu u moru, i svi zadovoljno kao tuljani plješću rukicama. Eto, bili su na Mjesecu, a onaj koji ne vjeruje, jest glup?! E da, upotriebili su padobran. To je najveće tehnoložko dostignuće, koje su uspjeli napraviti u NASA-i. Kada god je neka frka, aktiviraj padobran. Ako je neka velika frka, onda se otvaraju tri padobrana. U biti, prema količini aktiviranih padobrana odmah znate, koliko je neka operacija bila složena.

Vi to sve skupa vjerujete? Pa, Vi ste naivniji nego one žene s početka, koje su bježale, kada je perilica rublja krenula s centrifugom.

No, ja sam siguran, da nisu bili na Mjesecu.« (str. 271–272)

4. Ovi odlomci zasigurno dovoljno uvjerljivo govore u prilog zanimljivosti i koristnosti knjige. Čitajući knjigu drugi put pobrojio sam sve svetopisamske navode, kojih ima 120, što znači, da je sadržaj utemeljen na Svetome Pismu. Vjerujem, da će čitanje te knjige mnogima promieniti život na bolje. Tako neka bude. Hvala liepa!

 

Objavljeno: Razum, Stjepan. Istinita knjiga o obmani. Podnaslov: Predstavljanje knjige: Duspara, Elvis. “Krug zemaljski”. Nakl. Duspara kreativna radionica. Zagreb, 2017., 514 stranica. U: Marulić. Hrvatska književna revija. Časopis za književnost i kulturu. Zagreb, 50./2017., br. 5 (278), rujan – listopad 2017., str. 211-217.

 

 

 











Loading…

Komentiraj

Podjeli sa nama svoje mišljenje

Vezani članci