nacija.hr

Dominikanac o Božjoj riječi, Sotoninom jeziku i laži Darwinove teorije evolucije

Donosimo važne riječi dominikanca Petra Galića iz njegovog teksta “Božja riječ protiv zmijskog jezika”.

Piše pater Galić:

“KAD SE DOVEDE U SUMNJU BOŽJA RIJEČ TADA U LJUDSKOJ GLAVI SVE POSTAJE MOGUĆE. Tada stvari koje se protive svakoj zdravoj logici odjednom postaju prihvatljive u nečijim glavama…Zmijska laž i lukavost je i u tome što nudi čovjeku ono što on već ima od Boga, a to je činjenica da je čovjek kao Bog već samim time što ga je Bog stvorio na svoju sliku. To je kao u slučaju darvinističke teorije koja je prosula zabludu da je čovjek nastao od majmuna samo kako bi se zaboravilo i isključilo činjenicu da je čovjeka stvorio Bog na svoju sliku. Čovjek je stvoren kao posebni čin i vrhunac Božje kreacije i samo je njegovo stvaranje predstavljeno u posebnim koracima posebne Božje pažnje.

Tu nema ni mjesta ni uporišta za ono što je Darvin plasirao kao plod svoga životnoga nezadovoljstva (njegova osobna obiteljska tragedija za koju je krivio Boga pa ga se odrekao) zbog kojega je bacio ljagu na čitavu svoju znanstenu genijalnost.

I što se tiče potpuno promašenih tumačenja o čovjekolikim majmunima kao jednim od dokaza, pa zar po tome ne možemo reći da je čovjek nastao od papige jer papigu se može naučiti da se oglašava ljudskim riječima, (za razliku od mamuna koji to ne može), ili od svinje zato što se neki organi mogu upotrijebiti i za čovjeka, ili od miša zato što se toliki lijekovi za čovjeka često isprobavaju najprije na miševima.

Ipak relano gledajući na stvarnost, SVE STVORENO JE U NEČEMU MEĐUSOBNO SLIČNO JER IM JE ISTI STVORITELJ, i svako stvorenje ima u sebi neku sličnost sa čovjekom (jer je Bog sve stvorio za čovjeka da svime stvorenim upravlja), ALI SAMO JE ČOVJEK STVOREN NA SLIKU BOŽJU.

Ali zmija naravno uvijek spremno nudi znanstvena i životna rješenja svima koji ih pokušavaju naći bez Boga. Znanost pak koja isključuje Boga uvijek je ubojita za čovjeka jer ga ponajprije pretvara u bezbožnika, (i samim time unakazuje njegovu sliku bogolikosti — zbog unakažene slike grijehom mnogi su lako „popili“ zabludu teorije da je čovjek od majmuna), i jer čovjek — pristajući na otrovni zalogaj mora najprije iskusiti pogubne posljedice toga zalogaja — te zato ide usporenim putem napretka (a misli kako je tu ubrzani način). (Kolike su samo civilizacije propale kroz povijest od postanka svijeta, i još nemamo odgovora na toliko toga o njima…)”

Cijeli tekst vidi na: http://www.dominikanci.hr/index.php/28-vijesti/2918-prva-korizmena-nedjelja-a

Pročitajte i sljedeće:

Katolički svećenik, dominikanac, doktor fundamentalne teologije, pater Michael Chaberek: Nema presudnih razloga da se Crkva složi s Darwinovom teorijom evolucijeLoading…

Vezani članci