nacija.hr

Dinosauri su živjeli u isto vrijeme sa svim drugim tipovima stvorenja

U evolucionističkim filmovima, muzejima i udžbenicima, redovito se govori o navodnom davnom dobu kada su “dinosauri vladali Zemljom” i prikazuje se krajolik kojim se kreću samo dinosauri. Stvarne znanstvene činjenice pokazuju da dinosauri nikada nisu vladali Zemljom, već su je istovremeno, ravnopravno dijelili s pticama, vodozemcima, ribama, sisavcima itd. U vrijeme dinosaura, kao i danas, Zemljom je vladao ljudski rod – potomci prvoga para ljudi, Adama i Eve.

Tekst: Ivan Rusarin

S obzirom da su se susretali samo s propagandnim materijalima evolucionističke vjere, ljudi su uglavnom uvjereni da fosili danas živućih životinja ili biljaka nisu pronađeni u istim slojevima stijena koje sadrže i fosile dinosaura. Stvarnost govori nešto drugo.

U Njemačkoj je pronađen fosil dinosaura Compsognathusa. Fosili oko toga dinosaura su tako dobro očuvani da ih se lako moglo uspoređivati s anatomijom danas živućih organizama.

Na primjer, zajedno s dinosaurom otkriven je fosil škampa istog izgleda kao današnji škampi. Ali, ono što su evolucionisti lukavo učinili bilo je to da su takvom fosilu dali drukčiji naziv i svrstali ga u drukčiju vrstu od današnjeg škampa, iako i fosilni i živući škamp izgledaju isto.

Važno je znati da čak i unutar iste vrste postoje vanjske razlike i varijacije u veličini, obliku tijela, boji itd. Također, postoje i velike varijacije u unutrašnjoj anatomiji, npr. varijacije u izgledu lubanja.  Usprkos tome, jedinke pripadaju istoj vrsti i daju potomstvo.

Na primjer, u porodici pasa razlike su tako velike da kada ne bismo znali da su npr. njemački ovčar i pekinezer ili bostonski terijer psi, samo na osnovi oblika lubanja, nikada ih ne bi svrstali u isti tip životinje. Isto je i sa drugim tipovima organizama. Ali, fosilni škamp i živući škamp su puno sličniji jedan drugome negoli dva psa međusobno (koji su ista vrsta), pa ipak su evolucionisti fosilnog škampa svrstali u različitu vrstu od živućeg.

Fosil morskog ježa pronađen je s fosilima dinosaura u Engleskoj. Fosil morskog ježa je isti kao jedna vrsta još uvijek živućeg morskog ježa. I ovdje su evolucionisti fosilu dali drukčiji naziv i smatraju ga drugom vrstom od onoga živućega, iako su anatomski isti.

Fosilni koralj isti kao danas živući koralj također je pronađen s fosilima dinosaura. I ovdje su evolucionisti fosil svrstali u drugu vrstu i dali drukčiji naziv.

Sve glavne skupine beskralježnjaka koji i danas žive pronađeni su u slojevima stijena s fosilima dinosaura.

Sve glavne skupine rakova koje i danas žive, svi glavni redovi kukaca koji danas žive, sve glavne skupine školjaka koje danas žive, sve klase spužvi koje danas žive, sve glavne klase ehinoderma (npr. zvjezdače, ježinci) koje danas žive-svi su pronađeni u istim slojevima s dinosaurima. Svi njihovi fosili isti su kao i danas živući primjerci, a sve su ih svrstali u različite rodove i vrste.

Fosili svih skupina riba istih kakve žive i danas, pronađeni su zajedno s fosilima dinosaurima. Ali i ovim ribama su dali drukčije nazive. Te činjenice praktički nikada nisu istaknute u evolucionističkim muzejima, udžbenicima i enciklopedijama.

dinosaur i riba zajedno fosilizirani

Kopneni dinosaur zatrpan i fosiliziran zajedno s morskom ribom – paleontološki dokaz koji upućuje na katastrofičko zatrpavanje u uvjetima Potopa.

Mijenjanjem naziva je na silu, umjetno, stvoren dojam da se dogodila evolucijska promjena tijekom zamišljenih dugih vremenskih razdoblja.

Obratite pažnju na činjenicu da su kopneni dinosauri istovremeno, brzo zatrpani zajedno sa svim skupinama morskih stvorenja.

U Alberti (Kanada) na površini od 5 kvadratnih milja pronađeno je 10 000 fosila dinosaura zatrpanih zajedno s drugim organizmima. Fosil aligatora izgledao je isto kao današnji aligator.

Sve skupine gmazova koje danas žive, pronađene su u istom sloju s dinosaurima. Svi njihovi fosili izgledali su isto kao skeleti takvih danas živućih primjeraka.

U Belgiji, u nalazištu fosila dinosaura iguandona, uz 29 fosila iguanodona pronađene su tisuće fosila drugih organizama. Fosil vodozemca daždevnjaka bio je isti kao skelet današnjeg takvog daždevnjaka.

Fosil ribe iglice pronađen zajedno s dinosaurima isti je kao i današnja riba iglica, fosili žaba također.

Poznati evolucionist paleontolog dr. William Clemens, govoreći o otkrićima fosila danas živućih vodozemaca u istim slojevima stijena zajedno s dinosaurima, te u slojevima iznad slojeva s dinosaurima zaključuje: „Nema promjene.“ Drugim riječima, nema dokaza evolucije tih organizama.

Fosili ptica istih kakve i danas žive također su pronađeni zajedno s dinosaurima.

Sve glavne skupine skupine danas živućih ptica, poput npr. papiga, pingvina, sova, šljuka, plijenora, pataka, ružičastih plamenaca, kormorana i albatrosa pronađene su fosilizirane zajedno s dinosaurima.

Prema fosilnim nalazima pokazalo se da su i fosili sisavaca uobičajeni u slojevima stijena zajedno s fosilima dinosaura. Pronađeno je 280 rodova sisavaca zajedno s dinosaurima, a časopis sveučilišta Columbia objavio je 2004. godine da je u slojevima s dinosaurima pronađeno 432 vrste sisavaca. Ovo su podaci koje evolucionistički autoriteti službeno priznaju, a stvarna situacija je još daleko poraznija za evolucionističku vjeru. Ova činjenica se u udžbenicima, evolucionističkim muzejima i enciklopedijama ne može vidjeti.

Na primjer, zajedno s fosilima dinosaura pronađeni su fosilni ostaci sisavca sličnog tasmanijskom vragu koji je fosiliziran neposredno nakon što je progutao maloga dinosaura, zatim ostaci ježa, oposuma, čudnovatog kljunaša, vjeverice, rovke, dabra, itd.

S fosilima dinosaura pronađeni su i fosili mnogih danas još uvijek živućih skupina biljaka, njihovog lišća i plodova. Osim biljaka cvjetnica, pronađeni su fosili svih glavnih tipova biljaka koje i danas žive, npr. sekvoje, ginka, paparati, konjskog repa, mahovine, itd.

Zato je uvjereni evolucionist, botaničar dr. Eldred Corner, bio prisiljen priznati: „I dalje mislim, bez predrasuda, da fosilni zapis biljaka ide u prilog posebnog stvaranja [tj. kreacionizma].“

Ono što fosilni zapis svjedoči jest da se, suprotno tvrdnjama evolucionista, svi tipovi životinja nisu bitnije promijenili tijekom vremena proteklog od njihovog zatrpavanja i fosilizacije sve do danas.

Jedino što se zaista može zaključiti jest to da su tijekom vremena neke vrste organizama izumrle, ali stvarni dokaz za makroevoluciju zaista ne postoji.

Evolucionistički muzeji fosile i rekonstrukcije različitih organizama odvajaju od primjeraka takvih danas živućih organizama, pa to dodatno kod posjetitelja stvara pogrešan dojam da su se organizmi značajno mijenjali tijekom tih zamišljenih dugih vremenskih razdoblja. Kada bi posjetitelji mogli vidjeti zajedno izložene i fosile organizama i danas živuće primjerke tih istih organizama, tada bi posjetiteljima bilo puno jasnije da se evolucija nije odigrala. Evolucionistički muzeji, enciklopedije i udžbenici kada prikazuju dinosaure, uglavnom obmanjujuće na tim prikazima izostavljaju danas živuće ptice, sisavce, vodozemce, gmazove i biljke čiji su fosili pronađeni zajedno s fosilima dinosaura.

Uglavnom isto izostavljanje npr. danas živućih rakova i riba evolucionisti provode i kada se prikazuje životno okruženje vodenih gmazova poput pleziosaura i pliosaura. Ovakvim obmanjujućim prikazima stvara se dojam da je postojalo tzv. doba dinosaura u kojemu su navodno dinosauri vladali zemljom i time se proizvodi dojam da su se životinje s vremenom jako promijenile i tako se uvlači ljude, a osobito djecu, u vjerovanje da se evolucija zaista odigrala.

Geolozi i paleontolozi kreacionisti, prateći zbivanja i evolucionističku literaturu, zapazili su još neke  primjere obmana koje evolucionistički autoriteti čine, a za koje javnost ne zna i ne može ih prepoznati.

Naime, kada su na raznim lokalitetima, npr. u Kini i Peruu, bili otkriveni otisci stopala onih tipova sisavaca koji se nikako nisu uklapali u evolucionističke modele jer su nađeni u slojevima stijena za koje su evolucionisti vjerovali da su pripadaju zamišljenom dobu dinosaura kada takvih sisavaca ne bi smjelo biti, evolucionisti su, isključivo na osnovi dogmatike svoje vjere, te slojeve jednostavno od jednom proglasili „mlađim“ slojevima i počeli im, unutar svojega znanstveno neutemeljenoga datiranja,  pripisivati manju starost. Ipak, usprkos tome, sve se više otkriva fosila sisavaca u slojevima za koje evolucionisti vjeruju da su nastali u tom zamišljenom dobu dinosaura, ali im je sve teže te slojeve proglašavati mlađim.

Također, istu obmanu čine i kada se otkrije fosile dinosaura, njihovih tragova ili neizlegnutih jaja u slojevima stijena za koje evolucionisti vjeruju da su slojevi koji su nastali nakon izumiranja dinosaura.

Na primjer, kada su u istočnoj Montani (SAD) pronašli fosil dinosaura zajedno s fosilom sisavca iz reda kopitara u istom sloju za kojega su evolucionisti vjerovali da je nastao nakon izumiranja dinosaura, evolucionisti su jednostavno izjavili da su se kosti dinosaura iz dubljeg sloja nekako prema gore probile u slojeve sa sisavcima, pa su tako mislili riješiti problem fosila dinosaura i sisavca kopitara u istom sloju. Takve izgovore evolucionisti vrlo često koriste da bi se riješili neugodnih „anomalija“ na koje često nailaze, a uglavnom to čine bez ikakvog stvarnog znanstvenog dokaza.  Ali, usprkos tome, sve je češće pronalaženje dinosaura u slojevima za koje evolucionisti vjeruju da su slojevi koji su nastali u vrijeme kada dinosaura više nije bilo. Takvi primjeri otkriveni su u Indiji, Peruu, Novom Mexicu, Brazilu, Boliviji, Kini, Pirinejima, Francuskoj, itd.

Također je zanimljiv i sljedeći primjer bizarnog i smiješnog ponašanja evolucionističkih autoriteta. Naime, u sloju stijena kojemu evolucionisti pripisuju postojanje navodno najstarijih tipova dinosaura, pronađeno je dosta otisaka stopala koja su očito bila stopala ptica kakve i danas žive. A ti otisci ptica su pronađeni u sloju koji je, prema evolucionistima, nastao navodnih 55 milijuna godina prije pojave najstarijih tipova ptica. I što su evolucionisti zaključili? Jednostavno su rekli da je te otiske sigurno napravila nekakva nepoznata vrsta dinosaura  koja je imala stopala poput ptice! Nevjerojatno je da odrasle osobe, koje su znanstvenici i sveučilišni profesori, mogu napisati ovakve neozbiljne stvari. Ovo je primjer bizarnosti do kakvih dovodi fanatična vjera u hipotezu darvinovske evolucije.

Nacija - ptičji otisci

TRAGIKOMIČNO PSEUDOZNANSTVENO ZAKLJUČIVANJE I PONAŠANJE: Zato što se ne mogu pomiriti s činjenicom da su ptice, dinosauri i ostali tipovi stvorenja živjeli istovremeno od postanka svijeta, ove očito ptičje tragove, evolucionisti su na silu, bez ikakvog dokaza, proglasili otiscima neke nepoznate vrste dinosaura koja je navodno imala stopala poput ptice. Ne samo da svaki profesionalni prirodoznanstvenik, već i svako dijete iz nižih razreda osnovne škole, sa sigurnošću zna da su ovo otisci stopala ptica kakve i danas susrećemo.

U stvarnosti, sve upućuje na nepojmljivo snažno globalno katastrofičko djelovanje vode u kojemu su organizmi zatrpani u redosljedu koji ovisi o visini staništa na kojemu su zatečeni, ovisi o pokretljivosti organizma, te, kao što su eksperimenti s tijelima uginulih životinja pokazali, ovisi i o gustoći tijela organizama. Dakle, redosljed fosila u slojevima stijena nema veze s evolucijom. Sve je jasnije da zamišljeno davno doba u kojemu su navodno dinosauri vladali zemljom nikada nije postojalo, te da se Noin globalni Potop zaista dogodio prije 4500 do 5000 godina.

Dodatni materijali o toj temi:

O dobro poznatom primjeru foslnih otkrića istovremenog življenja ljudskog roda i dinosaura, pogledajte noviji dokumentarni film “Zabranjena povijest 2: Otisci stopala u stijeni“. U nekim od geološko-paleontoloških iskapanja na tom poznatom lokalitetu sudjelovali su i znanstvenici katolici iz Kolbe centra za izučavanje Stvaranja, među kojima je bio i jedan svećenik prirodoznanstvenik, vlč. dr. Victor Warkulwiz, M.S.S.

T-Rex i drugi dinosauri pomeli Darwina i hipotezu evolucije

Katolici kreacionisti na konvenciji Američke geofizičke unije prezentirali dokaze o maloj starosti fosila dinosaura i brzom nastanku stijenaLoading…

Vezani članci