nacija.hr

Kardinali, uključujući i prefekta Kongregacije za nauk vjere, predali pismo papi Franji o opasnostima sadržaja temeljnog dokumenta Sinode – glasnogovornici ga pokušali prešutjeti

Barem 10 kardinala, uključujući i prefekta Kongregacije za nauk vjere, Gerharda L. Müllera, na Sinodi potpisali pismo u kojemu iznose da temeljni dokument Sinode “Instrumentum laboris” treba bitne izmjene i da ovakav dokument ne može zadovoljavajuće služiti kao dokument koji vodi Sinodu, niti kao temelj za završni dokument Sinode.

Kardinali ističu da se stječe dojam da su rezultati već unaprijed odlučeni.

Kardinali izražavaju zabrinutost da će Sinoda otići u smjeru teme davanja pričesti brakolomcima i promjenama nauka i discipline Crkve u smijeru liberalnih promjena u današnjoj kulturi.

Temu pisma glasnogovornici Sinode, Lombardi i Rosica, htjeli su prešutjeti javnosti, ali su novinari saznali za pismo kardinala i tada je javnost saznala za to. Rosica, prema izvjestitelju, teologu Vorisu, svakodnevno u govorima ubacuje i nameće temu homoseksualnih parova i pokušava ih prikazati kao jedan od novih modela obitelji, što je teško krivovjerje.

Neki od kardinala potpisnika pisma su:

Gerharda, L. Müller, prefekt Kongregacije za nauk vjere

Robert Sarah

George Pell

Carlo Caffarra

Thomas C. Collins

Timothy M. Dolan

Willem J. Eijk

Wilfrid Fox Napier

Jorge L. Urosa Savino

Peter Erdö

Mauro Piacenza

Vidi: Church Militantchiesa.espresso.repubblica.it 

 

 Loading…

Vezani članci