nacija.hr

Laskanjem, klevetom i ismijavanjem do prijezira biblijske kronologije i vjere otaca i naučitelja Katoličke Crkve

Napad na kršćansku kulturu nije započeo napadom na Božji moralni zakon, već lukavim napadom na temelj, na povijesnu pouzdanost biblijske kronologije iz Knjige Postanka. Ipak, suvremene prirodne znanosti podupiru povratak čvrstom temelju – pouzdanosti Knjige Postanka 1-11.

Tekst: Ivan Rusarin

Kada se unište temelji građevine, ona se vrlo brzo počne urušavati. Povijesna pouzdanost podataka iz prvih poglavlja Knjige Postanka temelj je kršćanskog nauka. Napad na kršćansku kulturu nije započeo napadom na Božji moralni zakon, već lukavim napadom na temelj, na povijesnu pouzdanost biblijske kronologije iz Knjige Postanka. Ipak, suvremena znanost podupire povratak čvrstom temelju – pouzdanosti Knjige Postanka 1-11.

Iznimno je važno da katolici znaju da temelji hipoteze evolucije nisu nastali u okrilju Katoličke Crkve i nisu plod katoličkog promišljanja i katoličke duhovnosti. Temelji današnje hipoteze evolucije nastali su u okrilju deizma i liberalnog anglikanizma koji su strani autentičnoj katoličkoj misli.

Ultraliberalni anglikanac, pravnik (!) Charles Lyell, objavio je 1830. knjigu ‘Principi geologije’ u kojima zastupa svoje vjerovanje u uniformizam, tj. vjerovanje da su se geološki procesi oduvijek odvijali više manje istom malom brzinom kao danas i na isti način, te da su trajali puno dulje od vremenskog okvira biblijske kronologije.
Lyell je zapravo promovirao već postojeće vjerovanje liječnika Jamesa Huttona (18.st.). Hutton je bio osoba deističkih, nekršćanskih uvjerenja i zastupnik materijalističke filozofije. Lyellova knjiga i vjera u uniformizam bili su temelj razmišljanja još jednog ultraliberalnog anglikanca, a kasnije agnostika, također amatera – Charlesa Darwina. (Obratite pozornost na činjenicu da, u povijesnom smislu, hipoteza evolucije počiva na vjerovanjima amatera, a ne na radovima tadašnjih profesionalnih prirodoznanstvenika.)
Lyell je odbacio do tada prevladavajuće uvjerenje znanstvenika o tome da je očito globalni katastrofički Potop oblikovao najveći dio nataloženih geoloških slojeva u kratkom vremenskom razdoblju. Razlog zašto je Lyell silom želio odbaciti biblijski Potop nije bio nimalo znanstven, već ideološko-politički.
Naime, Lyell je želio srušiti politički poredak koji je utemeljen na biblijskim načelima i znao je da to može izvesti samo ako uspije uvjeriti ljude da Biblija ne donosi istinu o povijesti našeg planeta. Znao je da će ljudi odbacujući povijesnu točnost Biblije, odbaciti i moralni red uspostavljen od Stvoritelja. Zato je promovirao ideju da znanost treba osloboditi od Mojsija, pritom misleći na izvještaj o Stvaranju i Općem Potopu iz Knjige Postanka, te općenito na biblijsku povijesnu kronologiju.
Kako je to Lyell lukavo planirao vidi se i iz njegovog pisma George P. Scropeu: „Siguran sam da možeš ući u Q.R. (časopis) što će osloboditi znanost od Mojsija (tj. Knjige Postanka)…Ako ih ne iziritiramo, što znam da možemo učiniti…mi ćemo sav teret nositi sami. Trebaš trijumfirati nad njima komplimentima upućenim slobodi i iskrenosti današnjeg doba, pa će nam se biskupi i inteligentni svećenici pridružiti u preziranju kako starih, tako i suvremenih fizičara-teologa (misli na znanstvenike kreacioniste – zastupnike biblijskog Stvaranja i Potopa). Sada je vrijeme za napad i raduj se što je grešniku kao što si ti Q.R. otvorio vrata…Ako će Murray (izdavač) objaviti moja izdanja, a ti budeš kontrolirao geologiju u časopisu Q.R., za kratko vrijeme ćemo potpuno promijeniti stavove javnog mijenja.”
Obratite pozornost na to da je Lyellu posebno bilo važno komplimentima pridobiti biskupe i svećenike za ismijavanje vjere u doslovno-povijesnu točnost Knjige Postanka 1-11.

Apostol evolucionističke vjere, Richard Dawkins, čovjek je koji je predlagao da se u Engleskoj uhiti papu Benedikta XVI. Istovremeno, taj isti Dawkins, voli isticati da postoje ljudi u Crkvi koji su prihvatili evoluciju. Dawkins, upravo kao po Lyellovom uputstvu, povremeno laska evolucionistima unutar Crkve nazivajući ih misaonim i razboritim crkvenim ljudima, te prosvijetljenim biskupima i teolozima. Dawkins ih poziva da se unutar Crkve više bore protiv kršćanskog vjerovanja da su Adam i Eva stvarni prvi par ljudi nazivajući tu istinu katoličke vjere besmislicom, te kaže da nitko nije tako blesav da to vjeruje doslovno. Naravno, ljude koji vjeruju Božjoj riječi naziva neobrazovanima. Biskupima i vikarima Dawkins otvoreno sugerira da naučavaju evoluciju. Tragično je da mnogi današnji teolozi postupaju upravo tako kako im ovaj preziratelj Crkve, Richard Dawkins, sugerira. Protivnici Božje Objave uvijek se oslanjanju na strah crkvenih ljudi od optužbi za navodnu zatucanost, zaostalost, neobrazovanost, inkviziciju, dogmatizam itd., a to je vjerojatno najdublji strah koji osjećaju liberali unutar Crkve. Tim zastrašivanjem pripadnici evolucionističke vjere uvlače liberalne katolike u dogmatiku svoje evolucionističke vjere i time otupljuju oštricu katoličkog kritičkog promišljanja i preispitivanja evolucionističkih hipoteza. Štoviše, ateisti su time postigli da teistički evolucionisti za njih nesvjesno odrađuju posao potkopavanja vjere unutar Crkve jer su teistički evolucionisti često jednako gorljivi protivnici tradicionalnog katoličkog pristupa Postanku 1-11 kao i ateistički evolucionisti.

Vratimo se Lyellu. Da je Lyell bio lukavi klevetnik potvrđuje čak i čuveni evolucionistički autoritet S.J. Gould kada piše: „Charles Lyell se školovao za pravnika…Lyell je oklevetao katastrofizam kao zastarjeo i tvrdoglav napor trgovaca čudima u pokušaju da sačuvaju Mojsijevu kronologiju o Zemlji staroj samo nekoliko tisuća godina. Sumnjam da je ikada izneseno više nekorektnih napada na jedan pogled na svijet.”
Gould također potvrđuje savjesnost geologa kreacionista nasuprot Lyellovoj mašti koju je nametnuo kao da je znanost: „U stvari, katastrofisti (zastupnici biblijskog Potopa) su puno više empirijski razmišljali negoli Lyell…Lyell je nametnuo svoju maštu iznad dokaza…katastrofisti su bili beskompromisni empiristi svojega vremena, a ne zaslijepljeni teološki apologeti.”
Tako je, npr., Lyell svjesno ignorirao svjedočenja očevidaca o brzini erozije slapova Niagare koji su mu svjedočili o brzoj eroziji. On je odabrao promovirati svoje vjerovanje o sporoj eroziji koja je prema njegovom vjerovanju morala trajati 35.000 godina, dok Božja Objava svjedoči o svega 6.000-7.500 godina starosti svijeta. Svrha te Lyellove svjesne podvale bila je upravo osporavanje pouzdanosti Božje Objave. Dakle, napad na Božji poredak i kršćansku kulturu počeo je lukavim napadom na biblijsku kronologiju, tj. napadom na starost svijeta o kojoj svjedoči Božja Objava. Kao što znamo, mnogi su nasjeli na Lyellovu podvalu i njezine zle plodove dan danas gledamo upravo u obliku rastućeg moralnog relativizma. Nažalost, danas je Lyellova naturalistička i uniformistička vjera pretvorena u dogmu koja je temelj hipoteze darvinovske evolucije, a još žalosnije, baš kao što su i planirali, zaista su mnoge kršćane pridobili na svoju stranu, tako da ti kršćani jednako zdušno Knjigu Postanka 1-11 smatraju bajkom kao i ateisti. Postupnim uvođenjem Lyellovog vjerovanja o dugotrajnom, sporom nastajanju geoloških slojeva u razmišljanje katolika, počela je rasti zbunjenost i postupno sve veće odmicanje od Otaca i Naučitelja Katoličke Crkve i sve češći pokušaji kompromisa i usiljenog umjetnog spajanja katoličke vjere s uniformističkim i evolucionističkim vjerovanjima.

Katolički svećenik, teolog i prirodoznanstvenik kreacionist, vlč. dr. Victor Warkulwiz, ističe da se vjerovanje da šest dana Stvaranja nisu doslovni prirodni dani već samo simbolika nekakvih dugih vremenskih razdoblja stvaranja proširilo upravo kao rezultat nekritičkog prihvaćanja Lyellovog uniformističkog tumačenja geologije. Vlč. dr. Warkulwiz, i kao teolog i kao prirodoznanstvenik, podsjeća da je način na koji teistički evolucionisti traže znanje o svijetu gotovo isti onome kako to čine ateisti, te poziva katolike na odbacivanje evolucionističkih interpretacija i hipoteza. Warkulwiz potiče: „Znanstvenici i intelektualci moraju podati vjeru Svetom Pismu i prihvatiti njegovo vodstvo ako žele voditi svoje discipline u smijeru istine. Katolički znanstvenici i intelektualci moraju izbaciti iz svojih umova to da će Crkva izgubiti svoju vjerodostojnost ako ona odbaci uniformističku geologiju, evolucionističku biologiju i antropologiju, te big bang kozmologiju… Sveta Majka Crkva mnogostruko će povećat svoju vjerodostojnost ako njezini učitelji i propovjednici još jednom jasnije i s više pouzdanja ispovijede njezinu tradicionalnu teologiju Stvaranja. A to će pomoći obnoviti moralno zdravo stanje zapadne civilizacije zato što se većinu nemorala koji danas prevladava može pratiti do lažne predodžbe prirode čovjeka koja je ukorijenjena u pogrešnim idejama o porijeklu.”

Ideja da je Bog milijardama godina postupno evolucijski stvarao svijet uz nevjerojatnu količinu grešaka, razaranja, strašne patnje i bolnih umiranja njegovih stvorenja potpuno je strana autentičnom katoličkom nauku savršeno dobrome Bogu, o Stvaranju i izvornom, savršeno skladnom početnom stanju stvorenog svemira, svih stvorenja i prvoga para ljudi Adama i Eve kada nije bilo niti tjelesnoga umiranja, niti robovanja materijalnom propadanju. Kada se pažljivo analiziraju njegove odlike, tada postaje očito da bog teističkih evolucionista nema ništa zajedničkoga s pravim, dobrim, milosrdnim Bogom Isusom Kristom.

Usprkos sveprisutnoj evolucionističkoj propagandi, sve veći broj ljudi saznaje za iznenađujuće veliki broj činjenica koje snažno upućuju na djelovanje globalnog Potopa i starost Zemlje manju od 10.000 godina. Zato katoličke kreacionističke znanstvene konferencije, uključujući i onu na katoličkoj Gustav Siewerth akademiji koja je dobila apostolski blagoslov pape Benedikta XVI., veliko težište stavljaju upravo na teme geologije, paleontologije, te stvarne starosti Zemlje.

Nekoć jedan od vodećih svjetskih evolucionista, a sada katolik kreacionist, biofizičar dr. Dean Kenyon, o tome kaže: „Biološka makroevolucija kolapsira bez dva stupa geološke vremenske skale [navodnih milijuna godina] i fosilnog zapisa kako ga se trenutno interpretira [od strane evolucionista]. Malo bi se znanstvenika protivilo ovoj izjavi. Zato se nadolazeća konferencija koncentrira na geologiju i paleontologiju. Nedavna istraživanja u ove dvije discipline dodaju moćnu podršku već snažnom slučaju protiv darvinovske makroevolucije.” Iznimno je važno da, poput pape Benedikta XVI., katolici upoznaju te znanstvene činjenice.Loading…

Vezani članci