nacija.hr

22. kolovoza 2016.
Video

Dokumentarni film obrađuje temu postupnog ukidanja sloboda građana i postupnog proširivanja definicije terorizma koja će obuhvatiti i javno...
31. srpnja 2016.
Video

Dokumentarni film obrađuje temu new age okultističkih praksi koje su bile temelj nacizma. Neke od tih sotonskih praksi i danas provode mnogi...
24. srpnja 2016.
Video

Dokumentarni film obrađuje temu postupnog uništavanja suvereniteta nacionalnih država i uspostave nadnacionalnih unija kao etape uspostave...
Page 7 of 11...56789...