nacija.hr

Nakladničtvo Svetojeronimskoga družtva

Osnutkom Svetojeronimskoga družtva godine 1868. nastade ‘nova epoha’ u kulturnom životu Hrvatskoga naroda. Jer tada započe u nas rad, “kakvoga dosada nije vidjela sva naša starina”

Tekst: Krunoslav Šoić

Na sedamnaestoj “Književnoj večeri četvrtkom” Hrvatskoga književnoga družtva Sv. Jeronima, održanoj 17. svibnja 2018., Stjepan Razum, predsjednik toga družtva, održao je predavanje “Pregled nakladničtva Svetojeronimskoga družtva”. Predavanje je započeo tvrdnjom, koju je izrekao svojedobni svetojeronimski urednik, Ferdo Rožić, na hrvatsko-slovenskom katoličkom sastanku u Ljubljani godine 1913. Rožić je bio rekao, da osnutkom Svetojeronimskoga družtva godine 1868. nastade ‘nova epoha’ u kulturnom životu Hrvatskoga naroda. Jer tada započe u nas rad, “kakvoga dosada nije vidjela sva naša starina”. To je podkriepio sljedećim podatkom: “Tečajem dosadašnjega svoga života izdalo je družtvo preko sto osamdeset različitih edicija u više milijuna primjeraka, a sve to po promišljenoj osnovi, da u valjanoj formi diže moralnu i intelektualnu snagu našega naroda”.[1] To je bio plod dotadašnjega 45-godišnjega djelovanja (1868.-1913.).

Nakon toga družtvo je nastavilo svoje poslanje prosvjećivanja Hrvatskoga naroda putom malih i lako dostupnih knjiga, u kojima su obrađivani svi vidovi života, od poljoprivrede i pojedinih njezinih dielova (stočarstvo, vinogradarstvo, pčelarstvo, svilarstvo, i t.d.), preko opisa tehničkih dostignuća, do družtvenih i humanističkih znanosti, kao što su poviest, mudroslovlje, bogoslovlje, i tome slično.

Družtvo je povremeno objavljivalo popis svih svojih izdanja. Tako je godine 1931. objavljen popis svih objavljenih knjiga, sa sveukupno 355 naslova. Daljnji popis sadrži knjige u prvu stotinu godina, od 1869. do 1969., sa sveukupno 875 naslova.[2]

Pregled godišnjih izdanja u prvu stotinu godina Svetojeronimskoga družtva.

Predavač je 150-godišnju poviest Svetojeronimskoga družtva podielio na tri razdoblja. U prvome razdoblju (1868.–1945.) knjige su objavljivanje unutar šest knjižnih nizova, u drugome razdoblju (1945.–1964.) sustavnog objavljivanja nije bilo, pa ni knjižnih nizova, a u trećemu razdoblju (od 1965. do danas) knjige su objavljivanje unutar 20 knjižnih nizova. Knjižni nizovi prvoga razdoblja jesu: Jeronimska knjižnica (ili inačice: Pučka knjižnica, Zabavna knjižnica, Jeronimska pučka knjižnica, Jeronimska knjiga, Jeronimsko izdanje), Knjižnica dobrih romana, Knjižnica obćega znanja, Družtvena pozornica, Knjižnica katoličkih pjesnika i Jeronimsko svjetlo (ujedno i časopis). Dvadeset knjižnih nizova trećega razdoblja, po abecedi, jesu: Dialog, Dokumenti, Džepna knjiga, Eseji i članci, Identitet, Kontinuitet, Lipa, Mala scena, Nekad i sad, Nova imena, Novi vidici, Onkraj, Pjesme, Poezija, Prosjeci, Romani, Svetojeronimska knjižnica, Svjetlo života, Svetci i svetišta, Zlatno pero i Žetva. Iz svega toga vidljivo je, da je svetojeronimsko nakladničtvo sadržajno vrlo bogato. U prvu stotinu godina (1869.–1969.) objavljeno je, dakle, 875 naslova. Za posljednjih petdeset godina nemamo još sastavljen popis svih djela; sastavljamo ga upravo ove godine.

Bogato nakladničtvo bilo je i u časopisima. Bilo kao nakladnik bilo samo kao voditelj poslova Družtvo je objavljivalo i objavljuje sljedećih devetnaest časopisa, popisanih po početnoj godini objavljivanja: “Danica” (od 1869. do danas), “Vjesnik Književnoga društva Sv. Jeronima” (1913.–1918.), “Hrvatska prosvjeta” (preuzeta od Kola hrvatskih književnika, 1927.–1931.), “Naša Gospa Lurdska” (1928.–1942.), “Obitelj” (1929.–1944.), dva godišta “Mladosti” (1929./30.–1930./31.), “Mala mladost” (1930.–1943.), “Jeronimsko svjetlo” (1933.–1944.), prosvjetni list “Zlatno klasje” (1937.–1939.), šest godišta tjednika “Gore srca” (1947.–1952.), 15 godišta “Bogoslovske smotre” (1963.–1977.), tri godišta časopisa “Svesci” (1967.–1969.), “Marulić” (od 1968. do danas), “Sveta Cecilija” (1969.–2001.), “Most. Bilten Hrvatskoga književnog društva Sv. Ćirila i Metoda” (1971., –1974.), “Interni bilten HKD Sv. Ćirila i Metoda” (od 1975.), “Dlan. Korak mladih” (1976.), “Mi, list mladih” (1981.–1991.) i glasilo Hrvatskog ogranka Svjetske konferencije religija za mir “Mirotvorni izazov” (od 1992.).

Vriednost pisane rieči i danas se cieni, pa Svetojeronimsko družtvo nastoji u bogatoj ponudi mnogih hrvatskih nakladnika nuđati Hrvatskom narodu dobro štivo za njegovu izgradnju.

[1] Rožić, Ferdo. Hrvatsko[!] pučka knjiga i društvo Sv. Jeronima. U: Spomen-knjiga o II. Hrvatskom katoličkom kongresu u Ljubljani 1913. (Hrvatsko-slovenski katolički sastanak u Ljubljani 1913.). Uredio dr. Janko Šimrak. Naklada “Kuće dobre štampe”. Rieka, 1913., str. 168.
[2] Buturac, dr. Josip. Hrvatsko književno društvo Sv. Jeronima ili Sv. Ćirila i Metoda, 1868.-1968. [Naslov na prednjoj korici: 100 godina Hrvatskog književnog društva Sv. Jeronima ili Sv. Ćirila i Metoda, 1868.-1968.]. Izd. HKD Sv. Ćirila i Metoda.  Zagreb, 1969., str. 77-86.Loading…

Komentiraj

Podjeli sa nama svoje mišljenje

Vezani članci