nacija.hr

Dokazano da Židovi vladaju svijetom!

Donosimo dokaz teorije zavjera da Židov vlada iznad svih vlada, parlamenata, bankara, industrijalaca…

Tekst: Vito Lucić

Istina je kako su Židovi izabrani Božji narod koji imaju svojeg čovjeka Židova, iz židovske obitelji, a koji autokratski vlada cijelim svijetom, svim bićima i prirodom. Tome Židovu je dana sva vlast na nebu i na zemlji.

On je veći cionist od svih zemaljskih cionista jer je Židovima, i to ne samo preko Abrahama, jasno obećao ono što je sa svojim Ocem davno prije Abrahama dogovorio. Jer stoji pisano da je rekao: „Prije nego je bio Abraham, Ja Jesam.“.

Taj Židov ima najveću i najjaču vojsku, a On sam je pobijedio najvećeg neprijatelja na zemlji – zmaja sotonu i njegovu sestricu – desnu ruku – Smrt.

Namjerno je objavio svoj Zakon samo Židovima i kao da mu je bilo malo što vlada vojskom, zakonodavstvom pa je drsko, antisekularistički i nedemokratski uzeo mjesto crkvenog poglavara da donosi, tumači i izopćuje koga želi.

Zamislite samo, čak je sebi pokorio nezavisno sudstvo i sve sudove u svijetu te samostalno odlučuje ama baš o svemu!

Sve to radi iz neke tajne lokacije za koju nitko od ljudi ne zna gdje se nalazi i nitko Ga nije vidio već 2000 godina, iako se neki hvale da jesu. On sam kaže da im se nije ukazao, ali je rekao da dolazi uskoro.

Sve ovo je idealan materijal za teoretičare zavjera koji dokazuju kako su u pravu kada tvrde da Židovi vladaju svijetom. I ne samo da taj Židov vlada svijetom nego si je za bliske suradnike uzeo Iliju i Mojsija.

I što sad? Pisano je da ih ima i da će biti onih koji su u ratu s Njime, Njegovim narodom i Njegovim teritorijem. No, pitanje je na čijoj ste vi strani?

Svakako bi vam bilo bolje da ste u dobrim odnosima s Njime jer je jako opasan lik. Unatoč tome, mnogo puta je pokazao da je čista ljubav, milosrđe i pravednost. U ratu koji traje je čak bio zarobljen, višestruko ranjavan, mučen i na kraju ubijen. Kada je bio ubijen, uskrsnuo je treći dan i sjeo na Očevo prijestolje.

Neki će reći da je Njegov Otac ratni zločinac jer je pobio mnoge civile u heremu i etničkom čišćenju te da ne poštuje Ženevske konvencije o zarobljenicima. Kao takav potopio je egipatsku vojsku koja je „miroljubivo“ išla za Židovima da ih „čuva“ od Al-Qaede i „drumskih razbojnika“.

Zamislite samo, On ne poštuje tekovine Francuske revolucije kao što su sekularizam i demokracija nego uvodi nepotizam i totalitarizam!

Zato vam je bolje da ne hulite na Njegovu subraću u narodu židovskom, na Njegovu Državu, na Njegovu majku Židovku i na Njega nego se što prije pomirite s Njime kako bi vas On pomirio s Ocem svojim.

Ime mu je Gospodin Isus Krist, Nazarećanin!

 

„Ratovat će protiv Jaganjca, ali će ih pobijediti Jaganjac – i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici – jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.“
Otkrivenje 17,14

 Loading…

Komentiraj

Podjeli sa nama svoje mišljenje

Vezani članci