nacija.hr

Sv. Hildegarda o stvaranju i izvornom stanju svijeta i čovjeka

Papa Benedikt XVI. je, 7. listopada 2012. godine, službeno proglasio svetu Hildegardu iz Bingena naučiteljicom Katoličke Crkve.

Između mnogih stvari, Hildegarda je poznata i po tome što je od Gospodina primala vizije za koje joj je papa Eugen III. dao dopuštenje da ih zapisuje i da o njima javno govori.

Sveta Hildegarda je, baš kao i svi naučitelji Crkve, izvještaje iz Knjige Postanka 1-11 smatrala povijesno pouzdanima.

Hildegarda je zapisala da joj je Gospodin govorio o stvaranju prvoga para ljudi, Adama i Eve. Bog joj je jasno dao do znanja da je Eva stvorena iz Adamova tijela. Hildegarda je potvrdila da su Adam i Eva prije grijeha bili bez ikakve mane. Hildegarda je od samoga Stvoritelja poučena da se radilo o doslovne prve dvije ljudske osobe od kojih je rađanjem poteklo svo čovječanstvo.

U onome što je Stvoritelj otkrivao ovoj naučiteljici Crkve nema govora o ikakvom postupnom, evolucijskom, mučnom nastajanju čovjeka iz smrtnih životinjskih predaka. Također, Gospodin je Hildegardi pokazao da je prije stvaranja prvoga para ljudi, Adama i Eve, sva ostala stvorenja stvorio na svoju zapovijed izravno kao dovršena stvorenja. Dakle, niti ovdje nema govora o ikakvom postupnom, evolucijskom, mučnom procesu nastajanja stvorenja.

Ovo katoliku pokazuje jasan smjer u kojemu treba tragati za odgovorima o povijesti svijeta i čovjeka, te dati okvir za tumačenje znanstvenih činjenica.

Neke od riječi sv. Hildegarde o Stvaranju i početnom stanju svijeta i čovjeka:

“Po Njegovoj riječi Bog je zapovijedio da vode izvedu gmazove i ptice sa živom dušom kao cvjetovi što niknu iz grana drveća. U početku, Bog je stvorio stvorenja[1]…stvorio je samo po dvoje od svakog roda stvorenja, jedno muško i jedno žensko, koja su već bila plodna sjemenom i kasnije se raširila i rasplodila diljem Zemlje. Od drveća i biljaka nije stvorio po dvoje od svakog roda, već mnoge od svakog roda diljem cijele Zemlje.”[2]

“Kada je Bog stvorio Adama, Božji sjaj je okružio glinenu tvar od koje je on bio oblikovan. Na taj se način ta nakupina gline pojavila izvana kao obris njegovih dijelova, nakon što mu je dan oblik…od iste mase gline Bog je unutar oblika stvorio srce, jetru, pluća, stomak, utrobu i mozak, kao i oči i jezik zajedno sa svim ostalim organima.”[3]

“Nakon što se on (Adam) kasnije probudio, bio je prorok nebeskih stvari, imao je znanje o svim moćima stvorenja i svih umijeća…Bog mu je predao sva stvorenja da ih učini svojima…”[4]

“Nakon što je Bog stvorio Adama, Adam je iskusio jaki osjećaj ljubavi kada je Bog na njega poslao san. I Bog je iz rebra stvorio čovjeku osobu za voljeti i tako je žena muškarčeva ljubav. Čim je žena oblikovana, Bog je dao muškarcu nagon za prokreacijom tako da će kroz njegovu ljubav za ženu postati otac. Jer kada je Adam vidio Evu, bio je potpuno ispunjen mudrošću zato što je pred sobom vidio majku kroz koju će postati otac. Ali, kada je Eva ugledala Adama, vidjela ga je kao da vidi nebesa i kao što se duša uzdiže čeznući za nebeskim jer je njezina nada počivala u muškarcu. I tako će samo uzajamna ljubav i ni jedna druga neće biti i ne može biti između muškarca i žene.”[5]

“Dovršenje šest različitih radnih dana, kao što je opisano, nazvano je sedmi dan jer je Bog doveo do dovršenja sve što je ranije stvorio. I tako je počinuo sedmoga dana i zaustavio svoj rad jer je dovršio svoj rad u svakom smislu. Bog je blagoslovio sedmi dan i posvetio ga jer se tada uzdržao od svakog od svojih radova…Bog je blagoslovio sedmi dan slavom i posvetio ga čašću svetog dana jer u njemu živi svo stvorenje koje je bilo stvoreno u dobrom izobilju. Stoga su svi anđeli…slavili svoga Boga zbog dovršenja Božjeg rada jer je sa sedam darova Duha Svetoga On dovršio svoj rad.”[6]

[1] Helmut Posch, Das wahre Weltbild nach Hildegard von Bingen, Deutsche Bibliothek (CIP – Einheitsaufnahme, Aufl. – A-4880 St. Georgen, 1998., str. 21.

[2] Isto, str. 25.

[3] str. 31.

[4] str. 32.

[5] str. 32.

[6] str. 33.Loading…

Vezani članci