nacija.hr

(VIDEO) Katolički kreacionizam na Svjetskom danu mladih u Poljskoj

Na Svjetskom danu mladih, u sklopu programa za mlade katolike, u crkvi službeno održano katoličko kreacionističko teološko i prirodoznanstveno predavanje o autentičnom nauku Katoličke Crkve o Stvaranju i izvornom savršenom stanju prvoga para ljudi, Adama i Eve i čitavoga stvorenog svijeta, te povezano s time o ne-znanstvenosti teorije darvinovske makro-evolucije i nespojivosti te teorije s autentičnim naukom Katoličke Crkve.Loading…

Vezani članci