nacija.hr

Brzo okamenjene šume

Najsuvremenija geološka i paleontološka istraživanja, te laboratorijski i terenski eksperimenti, pokazali su da čuvena okamenjena stabla, pronađenja diljem svijeta, nisu stara milijunima godina kako službeno vjeruju evolucionisti, te da su višestruki slojevi stijena u kojima se ta stabla nalaze zapravo nataloženi u kratkom vremenu.

Jedan od klasičnih argumenata koji se pokušava koristiti u prilog hipoteze o milijunima godina staroj Zemlji jest okamenjena šuma u Yellowstone Parku, gdje su iznimno očuvana okamenjena stabla drveća pronađena u velikom broju. No, prije par godina geolozi su objavili rezultate novijih istraživanja koja su pokazala da te geološke i paleontološke zanimljivosti Yellowstone Parka ne idu u prilog evolucionističkom vjerovanju u milijune godina starosti stijena i okamenjenog drveća, već idu u prilog tumačenja koje govori o brzim katastrofičkim događajima koji su doveli do nastanka ovih zanimljivosti. Na brdu Specimen Ridge, padina brda koja je izdubljena erozijom otkriva oko 27 ili više horizontalnih slojeva očvrslog vulkanskog materijala, od kojih svaki sadrži obilje okamenjenih stabala, među kojima je mnoštvo stabala u vertikalnom položaju, sa korjenskim krajem okrenutim prema dolje, a stablom prema gore. Mnoga druga stabla su u horizontalnom položaju. Slična je situacija i u blizini područja Specimen Creek, gdje se nalazi više od 50 sličnih slojeva.

Nacija - okamenjene šume 2 - presjek brda Specimen Ridge

Presjek brda Specimen Ridge

Iznijet ćemo tradicionalno evolucionističko vjerovanje vezano za ova otkrića koje kaže da su uspravna stabla zatrpana i okamenjena tamo gdje su i rasla, a to je vjerovanje službeno uvršteno i u geološkom vodiču Yellowstone Parka. Za seriju slojeva koji nataloženi podsjećaju na naslagane palačinke evolucionisti vjeruju da je nastajala polagano, tamo gdje su rasle šume, od kojih je svaka zatrpavana vulkanskim pepelom. Dalje vjeruju da je poslije svake vulkanske erupcije gornja površina sloja vulkanskog pepela polako transformirana u pogodno tlo u kojem su sjemenje i mlade biljke mogle rasti. Prema evolucionističkom vjerovanju, tijekom nekoliko tisuća godina druga šuma je dostigla zrelost, a zatim je također zatrpana drugim vulkanskim pepelom. Smatra se da se ovaj ponavljajući obrazac dogodio barem 27 puta. Prema tom evolucionističkom vjerovanju, svaka je šuma trebala barem nekoliko tisuća godina za svoj rast zato što okamenjena drveća u svakom sloju imaju više od 400 godova. Ovi godovi predstavljaju događaje za koje evolucionisti vjeruju da su se odigrali tijekom minimalno nekoliko tisuća godina, a možda čak i više. Tijekom svakog od ovih procesa je, prema vjerovanju evolucionista, prošlo više vremena od onog koje bi se moglo uklopiti u biblijsku kronologiju iz Knjige Postanka, koja svjedoči da je Bog stvorio Zemlju prije manje od 10.000 godina. Pa ipak, zanimljivo, danas, nakon novijih istraživanja i eksperimenata, geolozi i paleontolozi ističu da je jasno da nisu potrebni milijuni godina da bi se formiralo okamenjeno drveće. Drvo se može pod određenim uvjetima brzo okameniti, kao što je to pokazalo nekoliko eksperimenata u laboratorijima i na terenu. U jednom eksperimentu, znanstvenici su uzeli komad drveta, vezali ga na kraj konopca i spustili u alkalni izvor u Yellowstone Parku. Oni su ga miješali sa vrelom vodom bogatom silicijevim-dioksidom da bi vidjeli može li pod takvim uvjetima doći do okamenjenja drveta. Kada su došli godinu dana kasnije i izvukli komad drveta iz izvora, otkrili su da se znatan dio okamenjivanja drveta odigrao za svega godinu dana. Pored toga, umjetno okamenjeno drvo se čak ovih dana proizvodi u komercijalne svrhe kao pravo „čvrsto drvo“ za podove. Nije potrebno puno vremena da bi se drvo okamenilo, potrebni su samo pravi uvjeti. Podzemna voda koja prolazi kroz vrući vulkanski pepeo, koji je obično pun silicijevog-dioksida, može dati vrlo pogodne prirodne uvjete za brzo okamenjivanje drveta. Geolozi su tijekom godina proučavali Okamenjenu Šumu u Yellowstone Parku da bi vidjeli dozvoljavaju li činjenice neko drugo objašnjenje osim onoga koje promiču evolucionisti. Proučavana su mnoga uspravna stabla koja su okamenjena sa korjenom okrenutim prema dolje, a stablom prema gore. Pitanje je bilo: Jesu li su ona tu rasla? Ako jesu, onda je Zemlja starija nego što to tvrdi biblijski izvještaj. Ili, jesu li su ta stabla mogla biti nanešena na tu lokaciju i nekako se održala u uspravnom položaju? To bi bilo u skladu s biblijskom kronologijom i globalnim katastrofičkim Potopom. Geolozi su tijekom istraživanja uočili nekoliko stvari u vezi s ovim stablima. Kod svakog je uočeno da su prisutna samo debla, tj. niti jedno kompletno drvo nije prisutno. Uz to, stabla su približno iste dužine, obično 3-4 metra visoka. Isto tako, korijenje, koje je u većini slučajeva okrenuto prema dolje, nije imalo cjelokupan korijenski sustav. Često je kod živog drveća korijenje veće od ostatka drveta. Korijenje ovog okamenjenog drveća pokazuje da je drveće bilo isčupano iz korijena. Isčupani korijen je prisutan sada u obliku lopte, a ne kao kompletno razvijeni korijenski sustav. Dakle, ovo drveće je puno drukčije od živog drveća, te su geolozi zaključili da ovo drveće ipak nije raslo tu gdje ga sada nalazimo. Svaki sloj drveća, zabijen u vulkanski pepeo, daje dodatne dokaze da je to drveće raslo na istoj lokaciji i da je onda u katastrofičkim uvjetima transportirano na ovo područje. Svaki od slojeva daje dokaze da je tekao kao vodom zasićeni mulj sastavljen od vulkanskog pepela, a ne kao tok lave ili piroklastita – kao tok eksplozije. Ujednačenost slojeva vulkanskog mulja i slična dužina stabala ukazuju da su došli iz istog izvora.

Nacija - okamenjene šume 5 - iako uspravna, kao da su tu rasla zapravo nisu s te lokacije

Okamenjena stabla, iako uspravna, zapravo nisu tu rasla već su tu nanešena i zatrpana.

Drugi istraživači su na ovom području utvrdili činjenice koje podupiru model „plutajućeg drveća“. Geolozi su pronašli grančice i grane, kao i stabla drveća, orijentirane u jednom određenom pravcu. To bi bio slučaj ako su oni bili pod djelovanjem pokretnog mulja. Oni su također uočili veliku raznovrsnost biljnog materijala, i to preveliku raznolikost da bismo zaključili da su sve biljke rasle na jednom lokalitetu kada su bile prekrivene vulkanskim pepelom. To ukazuje da je drveće doneseno s nekog udaljenog izvora muljnim tokom koji je nosio raznoliki biljni materijal duž puta. Otkriven je način kako da se riješi ovaj problem. Pretpostavljeno je da će godovi kod okamenjenih stabala iz različitih slojeva biti identični. Smatrano je, da ako su slojevi nataloženi iz zajedničkog izvora i ako je drveće živjelo u isto vrijeme, tada raspored godova kod drveća u različitim slojevima treba biti identičan. Ali, ako su ova drveća rasla u različitim uzastopnim šumama, u potpuno drugo vrijeme, njihov raspored godova neće biti usklađen. Geolozi su u novije vrijeme izvršili takvo proučavanje u blizini područja Specimen Creek. U svojem proučavanju, oni su napravili „popis“ rasporeda godova u nekoliko različitih slojeva i pokazali da su te navodne različite „šume“ zapravo rasle u isto vrijeme i da su transportirane na ovu lokaciju uzastopnim tokovima mulja, te su tako opovrgli evolucionistički model uzastopnih šuma. Erupcija vulkana planine Sveta Helena (Mount St.Helens) je još više potvrdila model „plutajućih stabala“. Kao rezultat erupcije od 18. svibnja 1980.godine, snažan oblak velike energije krenuo je s vrha planine i opustošio 400 km2 šume. U isto vrijeme lavina se obrušila s vrha planine u obližnje jezero Spirit uzrokujući val visine gotovo 300 metara, koji je opustošio padinu pored jezera. Većina drveća u „zoni čupanja“ našla se u jezeru Spirit, a ostalo drveće dospjelo je u rijeke oko planine Sveta Helena, i nošeno je muljnim tokom više kilometara nizvodno. Kada se taj mulj kretao duž ovog puta, uočeno je da je mnogo stabala plivalo uspravno s korijenjem prema dolje, krećući se velikom brzinom. Možda je do toga došlo zato što je veliko kamenje bilo zaglavljeno u korijenju, ili zbog toga što je korijenje dosta gušće nego stablo. Bez obzira na razlog, ovo drveće je plivalo u pokretnom mulju, i to u uspravnom položaju. Kada se mulj konačno zaustavio, drveće je i dalje bilo uspravno, i dan danas stoji uspravno. Isto tako, u jezeru Spirit mnoga od stabala koja su dospjela u vodu zauzela su uspravan položaj i potonula.

Nacija - okamenjene šume 4 - uspravna debla u jezeru Spirit kod Svete Helene

Uspravna debla u jezeru Spirit kod planine Sv. Helena.

Ona su se zabila u pepeo i naslage treseta na dnu jezera, što je potvrđeno istraživanjem i s podvodnom opremom i sa sonarom. Kako je planina Sveta Helena i dalje vulkanski aktivna, taloženje materijala u jezero je nastavljeno, a ova uspravna stabla bila su zatrpavana u „odvojenim“ geološkim slojevim, iako su došla iz iste šume. Da je jezero bilo zatrpano i otkriveno od strane geologa par stotina godina nakon našeg vremena, drveće bi moglo izgledati kao da predstavlja nekoliko odvojenih šuma koje su rasle jedna nad drugom tijekom jako dugog vremenskog razdoblja. Ali, očito je da ono to nije, a uz to, raspodjela godova tog drveća se očito podudara. Tako možemo vidjeti da su na planini Sveta Helena dva odvojena mehanizma uzrokovala da dođe do zatrpavanja uspravnog drveća na mjestu gdje će se okamenjivanje (petrifikacija) odigrati. Ona su zatrpana u položaju rasta, ali ne i na lokaciji na kojoj su rasla. Geolozi smatraju da su se vrlo slični događaji očito odigrali i u Yellowstone Parku. Zanimljivo je još i to da nekoliko suvremenih objašnjenja Okamenjene Šume Yellowstone Parka uključuje podatke iz događaja sa planine Sveta Helena. Mnogi geolozi, pa čak i oni koji vjeruju u evoluciju, danas se slažu da okamenjeno drveće Yellowstone Parka zaista potječe iz iste šume, i da je transportirano serijom tokova mulja. Tako je evolucionističko objašnjenje znanstveno osporeno i odbačeno. Klasični argument kojim su pokušavali ljude uvjeriti da je biblijska Knjiga Postanka pogrešna, pokazao se sam kao pogrešan, a biblijski se izvještaj o globalnom katastrofičkom Potopu pokazao točan i neizbježan u tumačenju današnjih glavnih geoloških struktura. Geolozi su također pronašli neke druge zanimljive karakteristike u godovima okamenjenog drveća u Yellowstoneu. U većini slojeva, drveće je pokazivalo i do 900 godova. Godovi su bili veliki i pokazivali su skoro konstantnu ujednačenost, ukazujući na iznimne životne uvjete koji su se rijetko mijenjali. Godovi koji bi ukazivali na mraz nisu uopće pronađeni. Ova stara stabla pripadala su istoj porodici kao što su i različite vrste koje danas dostižu veliku starost, čak i u otežanim uvjetima, i iznimno su otporna na vatru, kukce i nepogode. Osim toga, ova velika stabla obično su bila bez kore, kao što je to bilo i s plutajućim drvećem u jezeru Spirit. Nekoliko ovakvih stabala nađeno je u nekoliko slojeva zajedno s drugim stablima koja su podjednako dobro bila okamenjena, ali sa samo 30-50 godova. Mnoga od njih imala su još uvijek koru, iako su njihove grane bile otkinute. Uz to, njihovi godovi su pokazivali velike promjene iz godine u godinu. Nadalje, razmotrimo podatak iz Božje Objave prema kojoj je vremensko razdoblje od Stvaranja do Potopa trajalo do nekih 2000 godina, a vjerojatno i nešto kraće. Zato ta stabla nemaju veći broj godova (jer se zapravo radi o pretpotopnim stablima). Novije analize geologa, te iskustvo s erupcijom vulkana planine Sveta Helena, upućuju na to da bi ova serija naslaga lako mogla biti podsjetnik na razdoblje jako velikog vulkanizma koje je, prema geolozima, očito trajalo par stoljeća nakon završetka globalnog Potopa. Geolozi koji su vršili detaljna istraživanja smatraju da sve upućuje na zaključak da su stabla koja imaju do 900 godova i upućuju na rast u uvjetima s malo promjena, zapravo pretpotopna stabla koja su tijekom Potopa plutala i spustila se na tlo kada su se potopne vode povukle. Za stabla koja imaju 30-50 godova i koja pokazuju da su rasla u vrlo promjenjivim uvjetima smatraju da su to stabla koja su izrasla u na tom terenu u poslijepotopnom razdoblju i rasla nekoliko desetljeća nakon Potopa. Zatim, par desetljeća nakon Potopa, slično kao i kod erupcije Svete Helene, sve to drveće (i ono već iščupano pretpotopno i rastuće mlado poslijepotopno) istovremeno je bilo odneseno dinamičkim tokovima mulja zajedno s poslijepotopnim vulkanizmom koji je, prema novijim analizama geologa, bio vrlo intenzivan. Ono što je sigurno jest to da suvremena geologija ne daje potporu vjerovanju u ogromna vremenska razdoblja koja evolucionisti trebaju da bi ideju evolucije nekako prikazali kao realnu.

Sve što je ovdje zabilježeno u skladu je sa biblijskim izvještajem o katastrofičkom globalnom Potopu od prije 4500 do 5000 godina, brzom taloženju slojeva s fosilima, brzom okamenjivanju zatrpanih organizama i maloj starosti stijena i fosila u njima. Sve znanstveno otkriveno u skladu je s ocima i naučiteljima Katoličke Crkve i tradicionalnim naukom Katoličke Crkve o Stvaranju.

 Loading…

Vezani članci