nacija.hr

Katolički svećenik, dominikanac, doktor fundamentalne teologije, pater Michael Chaberek: Nema presudnih razloga da se Crkva složi s Darwinovom teorijom evolucije

Katolički svećenik, dominikanac, doktor katoličke fundamentalne teologije, pater Michael Chaberek, izdao je nedavno knjigu Katolicizam i evolucija: Povijest od Darwina do pape Franje u kojoj razmatra pitanja je li evolucija zaista dokazana činjenica i je li ideja evolucije zaista spojiva s katoličkim naukom o Stvaranju.

Chaberekova knjiga

Knjiga patera Chabereka ima Nihil obstat i Imprimatur (može se vidjeti i ovdje).

Donosimo par važnih misli i zaključaka iz knjige patera dr. Chabereka:

U uvodu knjige pater Chaberek otkriva današnje stanje rasprave o ideji evolucije u Katoličkoj Crkvi koje izaziva zbunjenost katolika i pobija tvrdnje liberalnih teologa koji pokušavaju uvjeriti katolike kako je evolucija za Crkvu dokazana i prihvaćena stvar: „U ovoj knjizi ja dokazujem da Katolička Crkva nije zauzela nedvosmislen stav o evoluciji. Katolicizmu trenutno nedostaje jasan odgovor na pitanje je li evolucija, shvaćena kao porijeklo vrsta, spojiva s učenjem Crkve.“ (str. 3.)

Chaberek dobro primjećuje da suvremena znanstvena otkrića teologe prisiljavaju da se vrate uvažavanju autentičnog katoličkog ne-evolucionističkog pristupa temi Stvaranja: „Brzi razvoji u biokemiji postavljaju mnoge poteškoće uobičajenom evolucionističkom scenariju, a teolozi se sada suočavaju s potrebom da ponovno istraže izvorni nauk Crkve, te istraže je li teistička evolucija u stvari spojiva s kršćanskim pogledom na Stvaranje.“ (str. 4.)

Chaberek je dobro upoznat s otkrićima neumanjive složenosti biokemijskih sustava u živim organizmima čiju je pojavu nemoguće valjano objasniti postupnim evolucijskim nastajanjem: „proces njihove postupne pojave bio bi ekstremno ranjiv do neuspjeha, te tako gotovo nemoguć…Otkriće neumanjivo složenih sustava u organizmima, stoga, nije samo udarac protiv darvinističkog objašnjenja, već je pozitivan dokaz inteligentnog dizajna.“ (str 52.)

Chaberek također ističe da niti jedan tip mutacija ne dovodi do promjene koja bi bila potrebna za početak evolucije: „mnogi drugi primjeri, također dobro dokumentirani, u kojima mutacije koje su se pojavljivale u usporedivo dugom vremenu, s masivnim populacijama i puno višim stopama reprodukcije, nisu bile sposobne prevladati određene biološke barijere…Te promjene sklone su negativno utjecati na funkciju istih proteina. Štoviše, niti jedan od četiri moguća tipa mutacija (supstitucija, insercija, delecija ili duplikacija) ne vodi izravno do razvoja nekog tipa funkcionalne novine, već uvodi promjenu potencijalno (i samo relativno) korisnu, a može biti udružen s nekim biološkim štetnostima.“ (str. 53.-54.)

Chaberek piše da se same biološke činjenice slažu s očekivanjima na osnovi izvještaja Knjige Postanka: „ne vidimo nastanak potpuno novih vrsta u prirodi. Najviše što vidimo su neke varijacije, poput formiranja rasa, varijeteta ili čak bioloških vrsta, ali nikada nove rodove ili porodice. Tako gole činjenice, oslobođene evolucionističke teorije, pristaju izvještaju u Postanku.“ (str. 155.)

Pater Chaberek, pišući o tipičnoj evolucionističkoj ikoni u školskim udžbenicima koja prikazuje kako se majmun postupno uspravlja i evolucijski pretvara u suvremenog čovjeka, piše da ta slika daje hipotetsku poruku koja navodi na krivo mišljenje, pa čak i obmanjuje. Chaberek piše da ta slika “snažno utječe na maštu čitatelja“. No, ističe Chaberek, “kritička analiza dokaza, ipak, upućuje da je postupna transformacija prikazana u popularnoj slici najobičnije nagađanje u vezi stvarnih nalaza. Većina stvarnih nalaza se nedvosmisleno može klasificirati ili kao majmunski ili kao ljudski fosili. Uzevši u obzir da je barem 90 % majmuna izumrlo, očekivalo bi se da se iskopa puno više potencijalnih kandidata za hipotetske ‘karike koje nedostaju’ zato što svaka pojedinačna vrsta majmuna ima poseban skup osobina koje bi se mogle iskoristiti da ih se smjesti u unaprijed zamišljene faze evolucije.” Također, pater Chaberek piše da se ne može isključiti mogućnost da je u prošlosti “bila veća varijacija (raznolikost) ljudske populacije nego što je danas vidimo“, tako da bi ostaci tih potpunih ljudi ostavili dovoljno materijala da se izmisli navodna evolucija. Tako, Chaberek za tu tipičnu evolucionističku ikonu piše da je to ogromna greška i da nije utemeljena u znanosti. (str. 187.-188.)

evolucionistička ikona pseudoznanstvene vjere

Pater Chaberek ističe i važnu istinu da “niti ljudsko tijelo, niti ljudska duša ne mogu biti stvoreni prvi, već oboje moraju nastati istovremeno.” (str. 188.)

Chaberek ističe da još uvijek nema dokaza da je ljudsko tijelo nastajalo postupno evolucijom: „Pio XII. je čak zabranio tvrditi da je evolucija ljudskog tijela već potpuno sigurno dokazana činjenicama. Gledajući suvremenu raspravu oko evolucije čovjeka, može se zaključiti da suvremena biologija nije dala dovoljne dokaze da bi se bitnije izmijenio stav Pia XII.“ (str. 196.)

Govoreći o liberalnim teolozima koji su prihvatili evolucionističku hipotezu da su svi organizmi genetički povezani i da imaju zajedničko evolucijsko porijeklo iz istog prvog organizma, pater Chaberek piše da „ono što zapravo opažamo jesu zapanjujuće razlike između organizama koji bi, prema teoriji (evolucije) trebali biti jako blisko povezani“ i povezano s time u fusnoti Chaberek piše: „Desetljećima su evolucionistički biolozi očekivali da će ‘drvo života’ izgrađeno na fosilnim podacima potvrditi drveća izgrađena na genetičkim sličnostima. Pa ipak, ništa takvoga se nije dogodilo. U stvari, za određene oganizme koji bi trebali biti blisko povezani utemeljeno na njihovoj anatomiji pokazalo se da se značajno razlikuju u njihovom genetičkom materijalu. Suprotno, za određene organizme koji su jako slični genetički utvrđeno je da su samo daleko povezani utemeljeno na njihovoj anatomiji ili fosilnom zapisu. Štoviše, čak i organizmi koji pripadaju jednoj porodici mogu imati vrlo različite genome, dok se neke zapanjujuće sličnosti pojavljuju između taksonomski visoko udaljenih organizama.“

O tvrdnji evolucionista da genetičke sličnosti znače da su organizmi povezani zajedničkom evolucijom, Chaberek dalje piše: „U ovom zaključivanju, pretpostavka je identična zaključku, tako da argument završava kao kružan (kružno razmišljanje i zaključivanje je znanstveno nevaljan postupak). Teolozi (misli na liberalne teologe) prihvaćaju očitu grešku u znanstvenoj argumentaciji, ne zato što nisu sposobni vidjeti problem zbog manjka biološkog znanja, već zato što nekritički vjeruju autoritetu evolucionističke biologije i uopće ne razmatraju mogućnost da bi neki zaključci dosegnuti u ovoj disciplini mogli biti pogrešniPa ipak, mnogi biolozi drže da nikakvi dokazi za makroevolucijske prijelaze nikada nisu pronađeni, te da ukoliko mehanizam tih navodnih prijelaza nije poznat, mi nismo opravdani govoriti o makroevoluciji kao ‘činjenici’. Štoviše, ako je znanstvena nerazriješena, nema dostatnog razloga da bi se neturalistička teorija biološke makroevolucije ugradila u kršćanski nauk. “ (str. 246.-247.)

Pater Chaberek zapaža zbrku u razmišljanju teologa koji su povjerovali u evoluciju: „Kruto prihvaćanje evolucionističke priče s jedne strane, i s druge, pokušaj da se ljude prikaže kao da potpuno nadvisuju druga bića u redu milosti i dostojanstva, ostavlja čitatelja s osjećajem proturječnosti…U klasičnoj kršćanskoj teologiji temeljni ‘manjak jedinstva’ između čovjeka i svijeta životinja je objašnjen odvojenim činom stvaranja ljudskog tijela i nadnaravnim stvaranjem duše – ne samo pričvršćivanjem nečega nevidljivoga (duše) vidljivoj životinji.“ (str. 248.)

“Mnogi teolozi, pokušavajući izbjeći sukob, prihvaćaju teoriju evolucije samo zato što ‘vjera ne može proturječiti razumu’. Ovu klasičnu kršćansku izreku neki su teolozi iskoristili kao opravdanje za prihvaćanje makroevolucije bez pažljivog ispitivanja znanstvenih dokaza…mnogi teolozi bi zastupali teističku evoluciju upravo zato što ‘ne može biti sukoba između znanosti i vjere’. Ovaj stav je, dakako, utemeljen na zbrci pojmova zato što jednostavna izjava da ‘vjera ne proturječi znanosti’ ne znači da ‘vjera ne proturječi evoluciji’.” (str. 272.)

Međutim, ako su dokazi za evoluciju tako slabi, kao što kardinal sugerira, možda niti sama ideja općeg zajedničkog porijekla ne bi smjela biti prihvaćena u teologiji. Inače bi katolici mogli završiti na reinterpretiranju tradicionalnog nauka o Stvaranju samo zato da bi ga pomirili s određenom znanstvenom teorijom za koju se na kraju dokazalo da je pogrešna.“ (str. 287.)

Do sada znanost nije bila u stanju ponuditi vjerojatno objašnjenje porijekla svemira, prvoga života ili različitih tipova života…Tako, nema presudnih razloga, koji bi proizlazili bilo iz teologije, bilo iz znanosti, da se Crkva složi s Darwinovom teorijom i prihvati prirodni razvoj sve bioraznolikosti. Prirodnoj znanosti pripada proučavati kako svijet funkcionira, ali je izvan njenog dosega reći otkuda je on došao.“ (str. 296.)

O pitanju je li prvi čovjek evoluirao iz niže ‘žive materije’ ili je on zaista bio stvoren izravno od Boga od praha zemaljskog, te pitanju je li Eva stvorena onako kako zamišljaju teistički evolucionisti ili je stvorena od Adamovog boka , pater Chaberek piše: „Do sada prirodne znanosti nisu pružile odgovore na ova pitanja. Štoviše, vrlo je upitno jesu li prirodne znanosti uopće u stanju pružiti takve odgovore. Tako smo ostavljeni teologiji…Crkveni su oci (kao i kasniji sveti naučitelji i teolozi) zaista te dvije istine (da je Bog prvog čovjeka Adama stvorio izravno od praha zemaljskog i da je prva žena Eva izvedena od Adamova boka) shvaćali doslovno, tj. kao stvarni i povijesni način kako se čovjek pojavio. Kao drugo, pokazat ćemo da su oni držali da te istine pripadaju vjeri i kao takve su nepromjenjive.“ (str. 310.)

O knjizi patera dr. Chabereka rekli su:

Konačno, knjiga koja govori cijelu istinu o katoličkim razmatranjima i izjavama Učiteljstva kroz stoljeća na temu Stvaranja i evolucije. Od meditacija drevnih crkvenih otaca do izjava pape Pelagija I i Lava XIII., postoje mnoga skrivena blaga koja ovdje trebaju biti otkrivena. Pater Chaberek kombinira povijesnu, filozofsku i teološku učenost u knjizi koja je jednako i sveobuhvatna i zanimljiva. Ova će knjiga otvarati oči i brzo će postati standardno i ključno djelo o toj temi.“

Dr. Robert Stackpole, teolog, ravnatelj John Paul II Institute of Divine Mercy

Darwin i njegovi suvremenici mislili su da je stanica jednostavna grudica želea, protoplazme. Suvremena znanost je otkrila upravo suprotno, da zaprepašćujuće profinjena tehnologija nosi život. Otac Michael Chaberek istražuje dublji smisao ovoga i drugih iznenađujućih razvoja u njegovoj učenoj studiji sudara katolicizma s darvinizmom.“

Dr. Michael Behe, biokemičar, profesor na sveučilištu Lehigh

‘Katolicizam i evolucija’ je temeljito izlaganje povijesti rasprave o evoluciji, osobito zastupnicima i protivnicima teorije unutar Katoličke Crkve. Pater Chaberek pažljivo i potpuno izlaže povijest rasprave tako da čitatelji mogu oblikovati svoja vlastita mišljenja. Ova bi knjiga trebala biti na policama svih koji se bave ovom temom, ili zaista svakoga tko bi želio potpuno shvatiti korijene rasprave u Crkvi.“

Dr. Ann Gauger, biologinja, Biologic Institute

Povezano s temom pogledajte sljedeće:

Katolički svećenik, teolog i prirodoznanstvenik: Katolička Crkva naučava da su događaji prvih 11 poglavlja Knjige Postanka stvarna povijest

(VIDEO) Svećenik, profesor katoličke dogmatske teologije: Katolička Crkva naučava da su Adam i Eva stvarni prvi par ljudi, bili su besmrtni prije grijeha, a ideja evolucije nije znanstvena i nije spojiva s katoličkom vjerom

Katolički svećenik prirodoznanstvenik: Katolička Crkva naučava da su Adam i Eva stvarni prvi par ljudi

Svećenik franjevac, profesor biologije i geologije: Nema dokaza da se čovjek razvio od životinjskih predaka

Katolički svećenik prirodoznanstvenik: Veliki prasak i makroevolucija su mitovi, znanost podržava doslovnost Knjige Postanka

Svi materijali Međunarodnog katoličkog simpozija o stvaranju Adama i Eve dostupni za slobodno čitanje

Teistička evolucija je ideja koju vjerni katolici ne mogu prihvatiti

(VIDEO) Katolički kreacionizam na Svjetskom danu mladih u Poljskoj

Katolički kreacionizam i katolički kreacionisti s apostolskim blagoslovom pape Benedikta XVI.

SaveLoading…

Vezani članci