nacija.hr

Tzv. Homo naledi ipak ne daje dokaz u prilog hipotezi evolucije

Liberalni mediji slavodobitno su uvjeravali gledatelje i čitatelje kako su evolucionist Lee Berger i njegov tim otkrili ostake nove evolucijske karike koja pripada rodu Homo, tj. ljudskom rodu. Neki evolucionisti su bili toliko oduševljeni time da su pred kamerama ljubili repliku ostataka lubanje tog novootkrivenog stvorenja. Ipak, objektivan pristup otkrivenim činjenicama pokazuje da su ih prerano proglasili dokazom evolucije i uzaludno ljubili repliku. I dalje nema znanstvenog dokaza za hipotezu evolucije čovjeka iz životinjskih predaka.

Tekst: Ivan Rusarin

Takozvani Homo naledi je skup fosilnih kostiju koje je evolucionist Lee Berger na osnovi svojih vjerovanja i pretpostavki proglasio novom vrstom roda Homo.

homo naledi pusica

Professor Lee Berger kisses a replica of the skull of a Homo Naledi , a newly discovered human ancestor during the unveiling of the discovery on September 10, 2015 in Maropeng. A new species of human ancestor, Homo naledi, estimated at about 2.5 to 2.8 million years old was discovered at the "Cradle of Humankind", about 50 kilometres northwest of Johannesburg. At about 5 feet tall and only 100 or so pounds, and with a brain only about the size of an average orange, H. naledi is a startling combination of australopith-like and human-like features that, until now, was entirely unknown to science, researchers said. AFP PHOTO/STEFAN HEUNIS

 

homo naledi pusica 3

Na slikama se vidi koliko su se neki evolucionisti ponadali da napokon imaju dokaz da su im preci bili životinje da su pred kamerama ljubili repliku tog izumrlog stvorenja koje zapravo ne daje nikakav dokaz za ideju evolucije čovjeka.

Lee Berger je poznat po tome što silno želi dokazati da je ideja evolucije znanstveno utemeljena, pa se već i ranije znao prerano poradovati kada bi pronašao neke fragmente majmunskih kostiju i prebrzo ih proglasio novim evolucijskim pretkom čovjeka. Tako je 2008. godine, u spilji sjeverno od Johannesburga ugledao fosile mladunca i odrasle ženke Australopithecusa sedibe, te pomislio kako je pronašao evolucijsku kariku, no, kao što to redovito biva, kada je cijela stvar bila izložena analizi stručnjaka, pokazalo se da to Bergerovo otkriće nema veze s dokazom za hipotezu evolucije čovjeka iz životinjskih predaka (vidi ovdje).

Ovoga puta Berger i njegovi suradnici pronašli su na nalazištu Dinaledi, u spilji, 1550 ostataka kostiju nekih 15 jedinki. Berger i njegov tim vjeruju da ti ostaci kostiju pokazuju miješavinu odlika čovjeka i majmuna australopiteka. Među mnoštvom koštanih dijelova nalaze se samo djelomično očuvani ostaci četiri lubanje obujma  između nekih 450 do 560 cm3 što se poprilično poklapa s obujmom lubanja majmuna australopiteka.

homo naledi lubanja

Ostaci lubanje tzv. Homo naledija. Veliki dio važnih kostiju lubanje nedostaje da bi se mogla napraviti objektivna rekonstrukcija.

S obzirom da je te ostatke Berger proglasio dijelom ljudskog roda, važno je napomenuti da nije pronađen nikakav dokaz da su ta stvorenja imala istaknute nosne kosti koje su tipične za sve ljude.

Kosti ramena i kosti prstiju Homo naledija su tipične za majmune koji se penju po drveću. Kukovi su mu tipični za majmune australopiteke. Rebra su mu tipična za majmune australopiteke. Iako se Bergeru čini da su kosti gležnja i stopala Homo naledija „općenito čovjekolike“, ipak istraživanje pokazuje i razliku kod kostiju stopala u odnosu na kosti stopala čovjeka.

homo naledi kosti

Bergeru se čini da zglob su šake ruke i palci takvog omjera da bi Homo naledi mogao koristiti alate. Ipak, ništa od otkrivenoga zapravo ne pokazuje da je ruka Homo naledija ljudska ruka i ne pokazuje nikakvu evoluciju hvatanja rukom. Najvjerojatnije je Homo naledi svoje zakrivljene prste i druge majmunske odlike koristio za kretanje po granama drveća, a ne za izradu kamenog sječiva. Također, nikakav kameni alat ili neki drugi predmet vezan uz ljudsku kulturu nije pronađen u spilji u kojoj je pronađen Homo naledi.

Zubi pronađeni u toj spilji su manji od onih uobičajenih za majmune australopiteke, iako, naravno, postoje varijacije u veličini zuba. Morfologija zuba Homo naledija različita je od ljudske. Otvor za glavni živac i krvnu žilu u kosti čeljusti na takvom je mjestu i tako je orijentiran da se bitno razlikuje od ljudskog.

Berger vjeruje da se otkriveni ostaci ne mogu povezati s niti jednom do sada otkrivenom vrstom, pa je, prema svojem vjerovanju, te ostatke proglasio novom vrstom ljudskog roda, tj. Homo.

Zanimljivo, čak niti svi evolucionisti nisu baš uvjereni u točnost Bergerovih tvrdnji. Tako, antropolog William Jungers o ostacima Homo naledi realno kaže: „Drugim riječima, oni su za sada više zanimljivost nego mjenjači igre.“

Homo naledi kosti 2

Antropolog Christoph Zollikofer je rekao da ti ostaci pokazuju odlike koje su već viđene kod ranije otkrivenih vrsta životinja, te da par posebnih odlika „mogu predstavljati individualnu varijaciju ili varijaciju na razini populacije“, te da to „po definiciji ne može biti korišteno da bi se odredila nova vrsta“.

Za Bergerovu tvrdnju da su se ostaci Homo naledija našli u toj teško pristupačnoj spilji zato što su pripadnici Homo naledija tamo ritualno pokapali svoje mrtve, Jungers kaže da je ta tvrdnja „prenategnuta“.

Zollikofer kaže da su Bergerove tvrdnje „očito za medije“ i da „Niti jedna od njih nije podržana podacima prikazanim u publikacijama.“ Zollikofer je za ideju da je to bilo mjesto pokapanja mrtvih izjavio: „Nalazim apsolutno naivnim za pretpostaviti da je tamo bilo grobište…Ako pogledate pobliže lokalitet gdje su kosturi pronađeni, teorija groblja postaje manje vjerojatna.“

Moguće je da se nikada neće saznati kako su ta stvorenja završila u tako teško dostupnoj spilji, ali Bergerovo vjerovanje da su se ta majmunska bića tamo uvlačila da bi vršila obred pokopa je i više nego prenategnuto, čak i neozbiljno. Možda je u prošlosti bio neki drugi, lakši ulaz u spilju koji je sada zatrpan i više ga nema. Možda je prolaz koji je danas uzak u prošlosti bio širi, pa su lakše mogli doći na to mjesto. Ako je u prošlosti taj prolaz bio uzak kao i danas, možda su se ta bića uvukla tamo i jednostavno ostala zarobljena i tamo uginula. Možda ih je lokalna poplava nanijela tamo. U svakom slučaju, Bergerovo vjerovanje o ritualnom pokopu je najneozbiljnije tumačenje.

Berger je također bez ikakvih dokaza, isključivo na osnovi svojih evolucionističkih vjerovanja, ostacima pripisao starost od 2 do 2.5 milijuna godina. Važno je znati da evolucionistička vjera i nada u takva zamišljena ogromna vremenska razdoblja počiva na radiometrijskim metodama datiranja (određivanja starosti) koja su se u sustavnim eksperimentalnim provjerama pokazale kao znanstveno nevaljane i neupotrebljive za određivanje starosti stijena.

O znanstvenoj neutemeljenosti evolucionističkih metoda određivanja starosti vidi od 1:04:40 do 1:12:57 ovoga prirodoznanstvenog dokumentarnog filma.

I sami evolucionisti su svjesni da ukoliko ti ostaci Homo naledija pokažu prisutnost ugljika-14 to će značiti da nisu stari milijunima godina, već da su stari svega tisućama godina i cijela Bergerova priča, čak i za evolucioniste, pada u vodu.

Po svemu što je objavljeno, izgleda da nema stvarne znanstvene osnove da se te ostatke proglasi pripadnicima roda Homo jer sve upućuje da se radi o ostacima jedne varijacije kod majmuna australopiteka.

Već smo imali prilike vidjeti kako su u rod Homo evolucionisti pokušavali uvrstiti koštane fragmente mrtvih majmuna koje su proglasili tzv. Homo rudolfensisom i tzv. Homo habilisom. Čak je i paleoantropolog Tim White, iako je i sam evolucionist, javno postavio pitanje: „Kako mogu stručnjaci iz ovog područja očekivati da budu u mogućnosti precizno identificirati fosilnu vrstu na temelju samo nekoliko zubiju, čeljusti, i donjeg dijela kosti lica s obzirom da znamo da postoji velika varijacija između pojedinih jedinki svake živuće vrste?“ Ovdje isključivo evolucionističko nedokazano vjerovanje i silna mašta igraju ključnu ulogu u interpretiranju pronađenih ostataka kostiju.

SviSuOniPotomciAdamaiEveiNoineObitelji

U vezi Homo naledija, anatom prof. dr. David Menton komentira: „Nisam uvjeren da je H. naledi čovjek i ne prepoznajem status ‘blizu čovjeka’. Iz onoga što mogu vidjeti iz fosila i rekonstrukcije lubanje, H. naledi je imao ukošen niži dio lica i jako robusnu donju čeljust koja ima malo sličnosti s ljudskom. Također ima malu lubanju. Bliži članci i srednji članci (dio kosti prstiju šake) ruke su čak zakrivljenije negoli kod Au. afarensisa (izumrlog majmuna), upućujući na to da je to majmunoliko stvorenje.“

O najnovijoj situaciji glede statusa tzv. Homo naledija izvješćuju prof. dr. John Sanford i Chris Rupe, 2017. godine, u svojoj paleoantropološkoj knjizi “Contested Bones“. Tako Sanford i Rupe pišu da je Berger prestižnom evolucionističkom časopisu Nature nudio više članaka o Homo naledi i Nature ih je sve do jednoga odbacio jer je stručna analiza pokazala da su Bergerove tvrdnje sumnjive. Čak su i sve evolucionističke metode određivanja starosti pokazivale da su ostaci Homo naledi premladi za njihovu evolucionističku priču. Danas općenito svi paleoantropolozi odbacuju Homo naledi kao kariku koja nedostaje i slažu se da Homo naledi nije predak čovjeka. No, izvješćuju Sanford i Rupe, javnost se i dalje obmanjuje korištenjem Homo naledi kao navodnog dokaza za ideju ljudske evolucije iz životinjskih predaka. Sanford i Rupe zaključuju da je neuspjeh Homo naledi konačni „čavao u lijesu“ paradigme evolucije od majmuna do čovjeka.

naledi

S obzirom da su ostaci Homo naledija ostali u spilji nakon što je spilja formirana, znanstvenici kreacionisti tumače da su ti ostaci svakako mlađi od 5000 godina. To je razdoblje nakon globalnog katastrofičkog Potopa koji se dogodio prije nekih 4500 do 5000 godina. Nakon što su u globalnom Potopu nataloženi sedimenti koji čine stijene, formiranje spilja u stijenama počelo je pri kraju Potopa tijekom izdizanja kopna i povlačenja potopnih voda kada su potopne vode pri povlačenju širile pukotine koje su nastajale zbog izdizanja kopna. Daljnje širenje i formiranje spilja nastavilo se u poslijepotopnom razdoblju. Ostaci Homo naledija su se tu našli tek nakon tih događaja, dakle, svakako prije manje od 5000 godina.

Usprkos bučnim pokušajima liberalnih medija da od ovoga otkrića naprave spektakularni dokaz u prilog hipoteze evolucije čovjeka iz životinjskih predaka, znanstvena stvarnost pokazuje da ni ovaj puta nema nikakvog dokaza za hipoetzu prema kojoj je čovjek zamišljenim milijunima godina nastajao postupno evolucijom iz životinjskih predaka. Nepokolebljiva vjera otaca i naučitelja Katoličke Crkve u doslovno-povijesnu pouzdanost kronologije biblijske Knjige Postanka ostaje i dalje netaknuta, i ne samo teološki, već i prirodoznanstveno opravdana.

Izvori:

Lee R. Berger et al., “Homo naledi, a New Species of the Genus Homo from the Dinaledi Chamber, South Africa,” eLife 4 (2015): e09560, doi:10.7554/eLife.09560.

Jamie Shreeve, “This Face Changes the Human Story. But How?,” National Geographic, September 10, 2015

Ian Sample, “Homo naledi: New Species of Ancient Human Discovered, Claim Scientists,” The Guardian, September 10, 2015

Johan von Mirbach, Christoph Zollikofer, „Homo naledi: Scientific sensation or just a big show?“, Deutsche Welle, September 14, 2015

 

Povezano s ovom temom svakako pogledajte video “Paleoantropologija objektivno: Nema fosilnog dokaza da su ljudi nastali evolucijom iz životinjskih predaka” koji donosi spoj jedinih na hrvatskom jeziku dostupnih materijala u kojima se ravnopravno iznose stručna mišljenja i evolucionista i kreacionista koji se bave temom odnosa paleoantropologije i porijekla čovjeka.

 

SaveLoading…

Vezani članci