nacija.hr

Koji su uvjeti da bih primio Duha Istine?

Ako kažeš da vjeruješ u Isusa Krista, automatski mnogi vjeruju da imaš Duha Istine i obično nitko ne dovodi to u pitanje. A je li to baš tako?

Tekst: Elvis Duspara

Gospodin Isus Krist kaže u Evanđelju po Ivanu 14,15-17: “Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi. – Ja ću moliti Oca, i dat će vam drugog Branitelja koji će ostati s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama.”

E sad, mnogi kažu da imaju Duha Istine, a ja znam ne samo ući u raspravu s njima, nego se razilazimo oko stvari za koje ja mislim da su važne za naše spasenje.

Zanimljivo je da oni kažu da imaju Duha Istine i čvrsto su uvjereni da su u pravu. S druge strane i ja vjerujem da sam primio Duha Istine i da sam ja u pravu. I što sad? Obojica u pravu, a ne slažemo se?! Ne samo da se ne slažemo nego se, ponavljam, razilazimo oko životno važnih pitanja. Kako to?

Ako kažeš da vjeruješ u Isusa Krista, automatski mnogi vjeruju da imaš Duha Istine i obično nitko ne dovodi to u pitanje. A je li to baš tako?

Kako može Duh Istine ispovijedati suprotne istine? Sve suprotno Istini je laž. Kakav je to Duh Istine koji se ne slaže sam sa sobom? Istina nije stvar dogovora niti neka demokratska disciplina gdje se plebiscitarno odlučuje što je istina. U svojoj naravi istina je jedna, nedvojbena i beskompromisna.

Isus Krist kaže za sebe da je Istina, a u njemu nema laži. Čitajući Svetog Pavla vidimo da je sve izvan Krista smeće (usp. Filipljanima 3,7-9).

Dakle, ako se ja ne slažem s nekim oko nekih životno važnih pitanja o kojima ovisi moje spasenje onda nema govora o tome da obojica imamo Duha Istine što znam čuti tu i tamo. Kao, obojica imamo Duha Istine, ali eto on vjeruje u evoluciju, negira Adama kao prvog čovjeka, moli se u Duhu Asiza skupa s antikristovim vjerama, klanja se idolima, pravda grijeh…?! Čekaj malo, kakav je to Duh Istine?

Ja sam sebe redovito provjeravam da li imam Duha Istine. Ako se s nekim tko mi tvrdi da mi je brat u Kristu ne slažem onda moram razlučiti tko ima Duha Istine, a tko ima Duha Laži.

S druge strane, ljudi nekada imaju tendenciju da provjeravaju Duha Istine po tome koju funkciju obavlja pojedina osoba u Crkvi. No, Isus Krist nije rekao da će onima na višem položaju dati Duha Istine, a ostalima neće pa da se drugi moraju povinovati toj njihovoj “istini”. Znači, ako zadovoljava uvjete koje je Isus Krist dao, onda malo dijete može imati Duha Istine, a neki crkveni velikodostojnik ga ne mora imati. Vrijedi i obrnuto. A koji su to uvjeti?

Ljubiti Gospodina Isusa Krista

Prvi uvjet je, kaže Isus Krist, da Ga ljubimo. Znači, ako ne ljubim Gospodina Isusa Krista onda nemam Duha Istine. Ne znam koliko me pratite, ali smatram ovo važnim jer postoje kojekakvi klošari koji se pozivaju na Duha Istine, a svojim lažima odvode ljude u propast. Takvi su opasni jer im oni koji nemaju Duha Istine vjeruju umjesto da prime Duha Istine i ne odstupaju od te Istine.

Gospodin Isus Krist u Evanđelju po Mateju 10,37-38 kaže: “Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.”

Što to znači? Znači, ako bilo što ili bilo koga volim više od Gospodina Isusa Krista, ne zadovoljavam prvi uvjet – ljubiti Gospodina Isusa Krista. On sam kaže da Ga takav nije dostojan.

Ima još nešto… Isus Krist u Evanđelju po Luki 12,8-9 kaže: “A kažem vam: tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim.”

Dakle, ako zaniječem Isusa Krista, Sina Božjeg pred ljudima, ne piše mi se dobro. To se odnosi pred svim ljudima svih vjera! Bolje mi se pokajati zbog toga i ne griješiti više!

Ako je nekome nezgodno spomenuti Ime nad svim imenima neka se sjeti da nam Sveti Pavao Apostol jasno govori u Poslanici Rimljanima 10,9-11: “Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.”

U Evanđelju po Luki 12,10 Isus dalje kaže: “I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.”

Ovdje kod mnogih nastaje problem. Naime, ne poznaju Pisma niti su primili Duha Istine pa kao uplašene ovčice slušaju što im maskirani vukovi govore. Ti vukovi u obličju ovce tvrde da su primili Duha Istine, a ovčice se boje išta reći da ne bi pohulile na “Duha Svetoga”.

Takvima bi bolje bilo da zadovolje uvjete koje Isus Krist daje pa će u svome životu doživjeti obećanje Gospodina Isusa Krista iz Evanđelja po Ivanu 16,13-14: “No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama.”

I stvarno, kada se najmanje nadate Duh Istine vas uvodi u svu istinu i navijesti ono što dolazi. Ovdje osjećam potrebu naglasiti da nije potrebno ulaziti u neke dugotrajne new age meditacije da bih uspostavio vezu s Bogom. Ako imam Duha Istine, onda će se On potpuno autonomno sam javljati i uvoditi me u svu istinu.

No, ako smo i zadovoljili uvjete da primimo Duha Istine kako možemo znati da to i jest Duh Istine? Pa, jednostavno. Isus kaže da će Ga On proslavljati!

To bi u prijevodu značilo da svaki duh koji ne proslavlja Isusa Krista nije Duh Istine. Da prevedem, ako tražim svoje slave, a ne Gospodinove, imam li ja Duha Istine i koji je to duh koji me nadahnjuje da želim svoju slavu?

Ovdje ne želim otići dalje u provjeru duhova nego bih se zadržao na tome koji su uvjeti da bih primio Duha Istine.

Vršit će moje zapovijedi

Drugi važan uvjet koji Isus postavlja, da bi netko primio Duha Istine, je da vrši Njegove zapovijedi. Ako ne vršim Njegove zapovijedi i nije mi stalo do toga što mi Isus Krist kaže, kako onda mogu tvrditi da imam Duha Istine?

Da bi se moglo vršiti Isusove zapovijedi potrebno ih je i poznavati, zar ne? Kako netko može vršiti Njegove zapovijedi, a ne znati koje su to zapovijedi? Da bih poznavao Njegove zapovijedi trebam čitati Riječ Božju.

Recimo, ako mi Isus Krist jasno kaže u Evanđelju po Mateju 5,34-37: ”A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.”, a ja se unatoč tome uporno zaklinjem svime i svačim, kako mogu tvrditi da imam Duha Istine?

Ili, ako mrzim svoje neprijatelje, a Isus Krist mi jasno kaže u Evanđelju po Mateju 5, 44-45: “A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima.”, otkuda mi pravo tvrditi da imam Duha Istine? Tada moram priznati da ne vršim Njegove zapovijedi i kao takav ne zadovoljavam uvjet da primim Duha Istine.

Isus Krist u Evanđelju po Ivanu 10,1-5 kaže: “Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem, dakako, ne idu, već bježe od njega jer tuđinčeva glasa ne poznaju.”

Kada je Isus rekao ovu usporedbu nisu Ga razumjeli, pa je vrlo moguće da je ne razumiju i danas oni koji nisu primili Duha Istine. Obratite pozornost da Isus jasno kaže da svaki onaj koji ne ulazi na vrata nego drugdje preskače je kradljivac i razbojnik. Teške riječi, zar ne? Kako sad kradljivac i razbojnik? A što su vrata?

Za one koji još nisu primili Duha Istine, evo i nastavka iz Evanđelja po Ivanu 10, 6-10: “Stoga im Isus ponovno reče: “Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju.”

Što su vrata? Isus Krist. Tko god vam dolazi tako da preskače Isusa Krista, po Isusovim riječima je kradljivac i razbojnik.

Dakle, mogu li se moliti skupa s antikristovskim religijama i tvrditi da imam Duha Istine? Mogu tvrditi, ali ne zadovoljavam uvjete.

Ako mi Sveti Ivan Apostol i Evanđelist u Prvoj Ivanovoj 2,22-23 jasno kaže: “Tko je lažac, ako ne onaj koji tvrdi da Isus nije Krist? Antikrist je onaj tko niječe Oca i Sina. Svaki koji niječe Sina, nema ni Oca, a tko priznaje Sina, ima i Oca.”, a ja se unatoč tome grlim i molim skupa s onim za koga Sveti Ivan kaže da je Antikrist, imam li ja Duha Istine? Koji li je to duh koji čini potpuno suprotno onome što jasno kaže Riječ Božja?

Osjećam potrebu još nešto reći… kad već spominjem uvjete, koliko je meni poznato, da bi nešto bilo nauk Katoličke Crkve, mora zadovoljiti dva uvjeta:

– ne smije biti suprotno Svetom Pismu i

– mora biti utemeljeno u tradiciji.

Ako ne zadovoljava ta dva uvjeta onda to ne može biti nauk Katoličke Crkve. Znači, ako vidim neku praksu ili nauk koji tvrdi da je nešto nauk Katoličke Crkve, a suprotno je Svetom Pismu ili nije utemeljeno u tradiciji, onda znam da taj “nauk” nije zadovoljio uvjet da bi bio prihvaćen kao nauk Katoličke Crkve. Takav “nauk” onda kao katolik po svojoj savjesti odbacujem.

Da završim riječima Svetog Pavla Apostola iz Prve poslanice Solunjanima 5,19-22: “Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite!”.

Dakle, sve provjeravajte, uključujući i mene i ovaj tekst, u Duhu Istine kojega već jeste ili ćete ga tek primiti. A onda, ako imate Duha Istine, ta Istina će vas osloboditi.Loading…

Komentiraj

Podjeli sa nama svoje mišljenje

Vezani članci