nacija.hr

Nauk Katoličke Crkve: Noa i Potop su stvarna povijest

Kada je riječ o povijesnosti Noe i Noinog globalnog Potopa, važno je da katolici znaju da je Isus Krist osobno potvrdio da je Potop stvarni povijesni događaj, a Noa povijesna osoba. Također, sveti apostol Petar, osoba koja je jako dobro poznavala Isusa Krista, u obje svoje poslanice potvrdio je da su Noa i Potop stvarna povijest.

Zatim, važno je da katolici znaju da su svi oci i naučitelji Katoličke Crkve, i svi pape koji su govorili i pisali o toj temi, vjerovali i potvrdili da Knjiga Postanka sadrži izvještaje o stvarnim povijesnim događajima i stvarnim povijesnim osobama, što uključuje Potop i Nou.

Tekst: Nacija.hr

Već neko vrijeme liberalni teolozi, pod utjecajem liberalnih protestantskih ideja, pokušavaju mlade katolike odvući od autentičnog, trajnog i nepromijenjenog katoličkog učenja o tome da su osobe i događaji iz Knjige Postanka stvarna povijest. Iznimno je važno da katolici budu svjesni da liberalni teolozi svoje odbacivanje povijesnosti događaja i osoba iz Knjige Postanka temelje na nedokazanim vjerovanjima ultraliberalnih protestanata, dakle svoje liberalne tvrdnje temelje na idejama koje nisu nastale u okrilju Katoličke Crkve i nisu plod autentičnog katoličkog promišljanja i duhovnosti.

S obzirom da je opće poznata stvar da su oci i naučitelji Katoličke Crkve, kao i svi pape koji su pisali o toj temi, naučavali da su Noa i Potop stvarna povijest, mi ćemo ovdje iznijeti taj nauk samo na osnovi suvremenih dokumenata Katoličke Crkve s kraja 20. i početka 21. stoljeća: Katekizma Katoličke Crkve i Kompendija Katekizma Katoličke Crkve, koje su Crkvi predali pape Ivan Pavao II. i papa Benedikt XVI.

Noin Potop je stvarni povijesni događaj

Katekizam Katoličke Crkve (KKC) 115 i 116 uči: „može se razlikovati dvostruk smisao Svetog pisma: doslovni i duhovni smisao“ (duhovni se dijeli na alegorijski, moralni i anagogički) i da se „svaki smisao Svetog pisma temelji na doslovnom“.

Kada se radi o povijesnim izvještajima iz povijesne biblijske Knjige Postanka, Katolička Crkva je uvijek učila da su ti izvještaji stvarna povijest, ono što se uistinu dogodilo.

KKC 1094 uči: „Upravo tu sukladnost dvaju Zavjeta [Staroga i Novoga] podrazumijeva Gospodinova vazmena kateheza, a za njom kateheza apostola i crkvenih otaca. Ta kateheza otkriva ono što je pod slovom Staroga zavjeta bilo skriveno: Kristovo otajstvo. Nazvana je “tipološkom” jer Kristovu novost objavljuje polazeći od “pralika” (tipova) koji su ga nagovješćivali događajima, riječima i znamenjima prvog Saveza. Takvim ponovnim čitanjem u Duhu istine, polazeći od Krista, razotkriva se značenje pralikova. Tako potop i Noina korablja, a isto tako oblak i prijelaz kroz Crveno more, predoznačuju spas po krštenju.“ Dakle, osobe Staroga zavjeta su nagovješćivali Krista događajima, riječima i znamenjima. Kao što to jasno podrazumijeva da je Krist stvarna osoba, tako se ovdje jasno podrazumijeva da su i te osobe i događaji povijesno stvarni. Upravo se tu spominju i događaj Potopa i Noina korablja (Arka).

KKC 1217 i 1219 podsjeća: „U bogoslužju Vazmene noći, pri blagoslovu krsne vode, Crkva vrši svečan spomen velikih događaja povijesti spasenja koji su predoznačili krsno otajstvo… U Noinoj korablji, “u kojoj nekolicina, tj. osam duša, bi spašena vodom” (1 Pt 3,20), Crkva je vidjela prasliku spasenja po krštenju“, a ovdje KKC podsjeća na molitvu koja se tom prigodom službeno izgovara Bogu: „Bože, ti si općim potopom označio novo rođenje, kad je ista voda potopila grešne i spasila pravedne.“

Katekizam jasno govori da se ovdje prisjećamo stvarnih događaja povijesti i tu uključuje opći Potop. Također, u službenoj molitvi Crkve Bogu se izgovara samo ono što je On zaista u povijesti učinio, a ovdje Crkva službeno izgovara Bogu da je On pustio Potop, a svi katolici odgovaraju „Amen!“.

Zatim, u službenoj katoličkoj liturgiji sakramenta krštenja, u molitvi blagoslova vode, svećenik izgovara i ove riječi: „Bože, ti si izlijevanjem potopa označio sliku novog rođenja, da se otajstvom jednog te istog počela [vode] i opačine dokrajče i rode kreposti.“ A svi katolici na to odgovaraju: „Amen!“

Mi katolici izravno Bogu izgovaramo da mu vjerujemo da je On zaista pustio opći potop koji je potopio sve osim onih o kojima nam govori Božja riječ. Dakle, globalni Potop je stvarni povijesni događaj, kao što su to čvrsto držali svi oci i naučitelji Katoličke Crkve.

noahsArkHil

Noa je stvarna povijesna osoba

Katekizam Katoličke Crkve (KKC) 56, govoreći o postupnosti Božje Objave u povijesti, uči: „Pošto je jedinstvo ljudskog roda narušeno grijehom, Bog nastoji prije svega spasiti čovječanstvo spasavajući sve pojedine njegove dijelove. Savez s Noom poslije općeg potopa izriče osnovno načelo božanskog nauma spasenja prema “narodima”, to znači ljudima ujedinjenim po skupovima, “svaki s vlastitim jezikom – prema svojim plemenima i narodima” (Post 10,5).“

Kompendij Katekizma Katoličke Crkve, koji je Katoličkoj Crkvi predao papa Benedikt XVI., na pitanje 7. „Koje su etape Božje Objave?“ odgovara: „Već od početka Bog se otkriva praroditeljima Adamu i Evi te ih poziva na usrdno zajedništvo sa sobom. Nakon njihova pada ne prekida svoje objave već obećava spasenje njihovu svekoliku potomstvu. Nakon potopa sklapa s Noom savez između sebe i sviju živih bića.“

Bog kao stvarna osoba, trajno aktivno nazočna u ljudskoj povijesti, sklapa savez samo sa stvarnim povijesnim osobama. Noa je ovdje jasno istaknut kao stvarna povijesna osoba.

Nadalje, KKC 58, uči: „Savez s Noom ostaje na snazi sve dok traje vrijeme naroda, do proglasa Evanđelja u cijelom svijetu.“

Na snazi može biti samo stvarni savez između dvije stvarne osobe, u ovom slučaju, Boga i Noe. KKC nas čak podsjeća i na vremensko trajanje toga saveza, tj. bio je na snazi od vremena Noe sve do proglasa Kristovoga Evanđelja. Kao što je proglas Kristovoga Evanđelja stvarni povijesni događaj, tako se očito smatra i Božji savez s Noom. To su dvije iznimno važne točke u stvarnoj povijesti čovječanstva.

Zatim, KKC 71 dodatno potvrđuje vremensko trajanje Božjeg saveza s Noom: „Bog je sklopio s Noom Savez vječan, Savez između sebe i svih živih bića. Dokle god bude svijeta, trajat će i taj Savez.“

KKC 58 dodaje: „Biblija poštuje neke velike likove ‘naroda’, kao što su ‘Abel pravedni’, kralj-svećenik Melkisedek, pralik Kristov, pravednici ‘Noa, Daniel i Job’ (Ez 14,14). Tako Sveto pismo pokazuje do kojih visina svetosti mogu dospjeti oni, koji prema Noinu Savezu žive očekujući da Krist ‘sve raspršene sinove Božje skupi u jedno’ (Iv 11,52).“

Primjeri visina svetosti za ozbiljne odrasle osobe mogu biti samo stvarne povijesne osobe koje su se u stvarnom životu borile s kušnjama koje i mi moramo prolaziti. Ovdje je Noa jasno istaknut kao jedna od tih povijesnih osoba.

Dakle, Katolička Crkva trajno, neprekinuto naučava i svi vjerni katolici nepokolebljivo vjeruju da je globalni Noin Potop stvarni povijesni događaj, a Noa stvarna povijesna osoba od koje svi mi koji živimo u vremenu nakon Potopa imamo porijeklo

 Loading…

Vezani članci