nacija.hr

Katolički svećenik, teolog i prirodoznanstvenik: Katolička Crkva naučava da su događaji prvih 11 poglavlja Knjige Postanka stvarna povijest

Katolički svećenik, teolog i prirodoznanstvenik, vlč. dr. Victor Warkulwiz, koji se osobito bavi temom Božjeg Stvaranja i temom odnosa katoličke vjere i prirodnih znanosti, u knjizi Nauk Knjige Postanka 1-11: Kompendij i obrana tradicionalne katoličke teologije porijekla, 2007. godine, iznio je na osnovi dokumenata Katoličke Crkve trajni nauk Katoličke Crkve o prvih jedanaest poglavlja biblijske Knjige Postanka. Predgovor i preporuku knjizi vlč. dr. Warkulwiza napisao je biskup Robert Francis Vasa. Donosimo sažetak koji vlč. dr. Warkulwiz iznosi u obliku šesnaest nauka Crkve.

Tekst: Vlč. dr. Victor Warkulwiz, M.S.S.

Priredio: Ivan Rusarin

Katolički svećenik, teolog i prirodoznanstvenik, vlč. dr. Victor Warkulwiz, koji se osobito bavi temom Božjeg Stvaranja i temom odnosa katoličke vjere i prirodnih znanosti, u knjizi Nauk Knjige Postanka 1-11: Kompendij i obrana tradicionalne katoličke teologije porijekla, 2007. godine, iznio je na osnovi dokumenata Katoličke Crkve trajni nauk Katoličke Crkve o prvih jedanaest poglavlja biblijske Knjige Postanka. Predgovor i preporuku knjizi vlč. dr. Warkulwiza napisao je biskup Robert Francis Vasa. Ovdje donosimo sažetak koji vlč. dr. Warkulwiz iznosi u obliku šesnaest nauka Crkve.

NAUK PRVI: OSOBNO VRHOVNO BIĆE POSTOJI I OBJAVILO SE

Bog je objavio svoju opstojnost u događajima zabilježenima u Knjizi Postanka koju je sastavio Mojsije pod nadahnućem Duha Svetoga. Mojsije je vjerojatno koristio izvore koje su zapisali i predali pretpotopni i poslijepotopni patrijarsi. Tridentski je sabor potvrdio Božansko autorstvo Knjige Postanka i Papinsko biblijsko povjerenstvo u dekretu 1906. godine držalo je Mojsija autorom Knjige Postanka. Prvi je vatikanski sabor dao izjavu da se Božja opstojnost može spoznati sa sigurnošću svjetlom ljudskog razuma iz promatranja stvorenih stvari.

(Vlč. dr. Victor Warkulwiz, M.S.S., The Doctrines of Genesis 1-11, str.19.)

NAUK DRUGI: BOG JE IZ NIČEGA STVORIO SVIJET

To da je Bog stvorio svijet iz ničega jest od Boga objavljena istina vjere. Službeno je potvrđena na IV. lateranskom saboru 1215. godine i ponovno na I. vatikanskom saboru 1870. godine. IV. lateranski sabor također je potvrdio da je Bog sam stvorio svijet. Iako Knjiga Postanka ne izvješćuje o stvaranju anđela, iz Svetog Pisma proizlazi i sveta Tradicija drži da su stvoreni u početku“. IV. lateranski i I. vatikanski sabor službeno izjavljuju da su anđeli stvoreni iz ničega na početku vremena. Godine 1329., papa Ivan XXII. osudio je tvrdnju da je Bog stvorio vječni svijet. Papa Pio XII. jasno izjavljuje da prirodne znanosti nisu u mogućnosti dati sigurne odgovore o porijeklu svijeta.

(Warkulwiz, The Doctrines of Genesis 1-11, str.36.)

NAUK TREĆI: BOG JE STVORIO DOBAR SVIJET

Sveto pismo i Crkveni Oci proglašavali su da je Bog u svojoj mudrosti sve stvorio sa dobrom svrhom. Firentinski i I. vatikanski sabor izjavili su da je Bog stvarao iz svoje dobrote. I. vatikanski sabor također je potvrdio da je Bog stvarao iz svoje savršene slobode. IV. lateranski i Firentinski sabor službeno su potvrdili da su sva Božja stvorenja dobra.

(Warkulwiz, str.100.)

NAUK ČETVRTI: BOG JE SVAKO BIĆE U SVIJETU STVORIO ODJEDNOM, TRENUTAČNO

Knjiga Postanka jasno uči da je Bog stvorio sve stvari tijekom Tjedna stvaranja, u potpunosti i trenutačno. Svi Crkveni Oci i naučitelji Crkve su to vjerovali. Nema niti jednog dobrog razloga da katolik to vjerovanje zaniječe. Prirodne znanosti ne mogu s autoritetom govoriti o tome jer je to izvan sposobnosti njihovih metoda.

(Warkulwiz, str.116.)

NAUK PETI: BOG JE STVORIO SVAKO ŽIVO STVORENJE PREMA NJEGOVOM TIPU

Knjiga Postanka opetovano ponavlja da je svako živo stvorenje stvoreno prema njegovom tipu (izvorno stvorenoj vrsti). Crkveni Oci su jedinstveni u vjeri da je prva jedinka svakog živog stvorenja bila posebno stvorena u svojoj dovršenoj i trajnoj prirodi tijekom Tjedna stvaranja. Znanstvene činjenice snažno podupiru ovo, usprkos tvrdnjama evolucionista da je život evoluirao kroz vrlo duga vremenska razdoblja od jednostavnih do složenijih oblika. Činjenica da se mnogi katolici danas osjećaju slobodni da niječu posebno Stvaranje i daju više vjerodostojnosti i povjerenja klimavoj paradigmi biološke evolucije negoli Božjoj Objavi kako je tumačena dvije tisuće godina, daje naznake definitivne devolucije vjere u suvremenoj Crkvi. Moguće je da Crkva jednog dana definira posebno stvaranje vrsta kao objavljenu istinu jer je to duboko ukorijenjeno u Svetoj Tradiciji i čvrstoj egzegezi Svetog Pisma. Za evoluciju vrsta ista se stvar ne može reći jer je ne podupiru niti Pismo niti Tradicija.

(Warkulwiz, str.127.)

NAUK ŠESTI: BOG JE STVORIO SVIJET U ŠEST PRIRODNIH DANA

Teolozi se uglavnom slažu da je hebrejska riječ „jom“ korištena u Knjizi Postanka 1 imala namjeru od strane svetog autora značiti doslovni prirodni dan, a ne neko nedefinirano vremensko razdoblje. Velika većina crkvenih Otaca vjerovala je da je Bog svijet stvorio u šest prirodnih dana. Niti jedan od Otaca nije svjedočio da vjeruje da su Bogu trebala duga vremenska razdoblja da stvori svijet. Papinsko biblijsko povjerenstvo je 1909. godine dopustilo tumačima Svetog Pisma da raspravljaju znači li „jom“ prirodni dan ili znači „određeno vremensko razdoblje“. No, izvan granica je ustvrditi da „određeno vremensko razdoblje“ znači nedefinirane milijune godina jer to ne može biti uspostavljeno kao nužno tumačenje. Uzimajući u obzir 1. da se „Jom“ nikada u Svetom Pismu nije koristio za vremensko razdoblje određene dužine osim za prirodni dan, 2. hermeneutičko načelo pape Lava XIII. da Pismo mora biti shvaćeno u njegovom „doslovnom i očitom smislu“ osim ako nas razum ili nužnost sile učiniti drukčije, 3. gotovo jedinstveno vjerovanje Otaca i Naučitelja Crkve, 4. da je dan stvaranja prototip prirodnog dana, 5. činjenicu da su prirodne znanosti nemoćne to potvrditi ili odbaciti, nema opravdanja za katolika da zaniječe da je Bog stvorio svijet u šest prirodnih dana.

(Warkulwiz, str.164.)

6danaStvaranjaNeVelikiprasak

NAUK SEDMI: BOG JE STVORIO SVIJET PRIJE NEKOLIKO TISUĆA GODINA

Niti jedan od crkvenih Otaca nije vjerovao u svemir stariji od nekoliko tisuća godina. Iz pisanja grčkih atomista bili su upoznati sa idejom svemira oblikovanog kroz dugo vrijeme prirodnim silama i Oci su to odlučno odbacivali. Crkva nije izrekla službenu izjavu o starosti svemira. Međutim, moguće je da će jednog dana proglasiti da „jom” u Postanku 1 znači doslovni prirodni dan jer to ima snažno uporište u biblijskoj egzegezi i Tradiciji. To znači da je moguće za Crkvu da službeno naučava da je svijet star samo tisućama godina. No, nikada ne bi mogla proglasiti da „jom” znači milijune godina jer to nema nikakvo uporište u biblijskoj egzegezi, Tradiciji ili nauku Učiteljstva. Prirodne znanosti su nesposobne sa sigurnošću reći bilo što o starosti svijeta.

(Warkulwiz, str.189.)

NAUK OSMI: BOG JE STVORIO ČOVJEKA NA SVOJU SLIKU

Slika je Božja u čovjeku po oponašanju Božje naravi, koja je intelektualna i voljna i po oponašanju Božje osobnosti. Tako nije niti sa jednim drugim materijalnim stvorenjima u kojima su samo tragovi Stvoritelja. Nadalje, čovjek se od životinje razlikuje ne samo po stupnju, već u svojoj biti, u svojoj srži. Katekizam Katoličke Crkve često ističe Postanak 1, 26-27 i tu istinu da je čovjek stvoren na sliku Božju. Nauci povezani s tom istinom su: 1. Čovjek može poznavati i voliti svoga Stvoritelja, 2. Svaki čovjek uživa dostojanstvo koje ima samo osoba, 3. Bog je sve stvorio za čovjeka, 4. Čovjek je pozvan na osobni odnos s Bogom, 5. Čovjek je vrhunac Stvoriteljevog djela i izdiže se između stvorenja, 6. Čovjek oponaša stvaralački rad Boga u svojim djelima umjetnosti, 7. Čovjek je stvoren okrunjen slavom i čašću.

(Warkulwiz, str.223.)

NAUK DEVETI: BOG JE STVORIO PRVOG ČOVJEKA TRENUTAČNO IZ ZEMLJE

Crkveni Oci i naučitelji, svi pape, biskupi i vjernici punih 19 stoljeća vjerovali su da je Bog stvorio Adama trenutačno od praha zemaljskog. Ovaj nauk nije bio upitan za katolike sve do 20. stoljeća i navale evolucionističkog razmišljanja. Materijalistička ljudska evolucija osuđena je već činjenicom da eliminira ulogu Boga u porijeklu čovjeka. IV. Lateranski sabor i I. Vatikanski sabor potvrdili su Božje stvaranje čovjeka. Provincijalni sabor u Kölnu, 1860. godine, osudio je tvrdnju o prirodnom transformizmu koji tvrdi da su prirodni procesi pripremili neljudsko tijelo da bi primilo ljudsku dušu. Papa Pio XII. u Humani generis nije dopustio da se naučava kao činjenicu posebni transformizam, u kojemu bi Bog učinio od ranije postojeću materiju sposobnom da primi ljudsku dušu, zbog ozbiljnih teoloških problema. Ideja „Progresivnog stvaranja“ koja tvrdi da se različiti tipovi stvorenja nisu pojavljivali na Zemlji odjednom nego u dugim razdobljima, napušta jasan doslovan smisao Postanka. Iskapanja antropologa, kada se ispravno protumače, u skladu su s izvještajem Knjige Postanka o stvaranju čovjeka.

(Warkulwiz, str.234.)

NAUK DESETI: BOG JE STVORIO PRVU ŽENU TRENUTAČNO IZ TIJELA PRVOG MUŠKARCA

Crkveni Oci doslovno su vjerovali u izvještaj o stvaranju Eve iz Knjige Postanka, iako su neki prenaglašavali alegorijsko tumačenje toga. Stvaranje Eve od Adamova boka snažno je potvrđeno načavanjem Učiteljstva Crkve. Čvrstina nauka posebnog stvaranja Evinog tijela jača argumente protiv ideje evolucije Adamovog tijela. Vjerovanje nekih da je Adamovo tijelo evoluiralo, a Evino stvoreno od Adamovog, unosi čak i problem nepojmljive nejednakosti dostojanstva u porijeklu jer bi tada Evino porijeklo bilo daleko dostojanstvenije od Adamovog.

(Warkulwiz, str.262.)

NAUK JEDANAESTI: BOG JE DAO VLAST ČOVJEKU NAD SVIM STVORENJEM

Sveto Pismo čini jasnim da je Bog sve stvorio za čovjeka. To su vjerovali svi Oci i naučitelji Crkve, a Katekizam Katoličke Crkve potvrđuje taj nauk. Knjiga Postanka izvještava da je Bog stvorio svemir oko čovjekova doma Zemlje. Pokušaj da se čovjeka skine sa od Boga danoga mu prijestolja i da se proglasi čovjekova beznačajnost u svemiru nije gesta poniznosti već nevjere.

(Warkulwiz, str.279.)

NAUK DVANAESTI: BOG JE STVORIO PRVOG MUŠKARCA I ŽENU U STANJU SAVRŠENE SREĆE I NEVINOSTI

Prema Svetom Pismu i Tradiciji, Bog je stvorio prvih dvoje ljudi s mnogim darovima, od kojih su neki i sada neiskvareni. Stvorio ih je i s nadnaravnim darovima slobode od patnje, ulivenim znanjem, odsutnošću požude i s darom tjelesne besmrtnosti. Crkva je mnogo puta službeno, a u novije vrijeme, na Drugom vatikanskom saboru i u Katekizmu Katoličke Crkve, potvrdila izvornu tjelesnu besmrtnost prvog čovjeka. Nadalje, Crkva je službeno proglasila da je Bog stvorio čovjek u stanju savršene svetosti i pravednosti. Ova je slika čovjeka u oštroj suprotnosti sa slikom o čovjeku koju daju evolucionisti koji opisuju ljude kao primitivna bića koja se stupnjevito razvijaju od zvijeri.

(Warkulwiz, str.297.)

NAUK TRINAESTI: PRVI MUŠKARAC I ŽENA SAGRIJEŠILI SU I IZGUBILI STANJE IZVORNE SREĆE I NEVINOSTI

Knjiga Postanka govori da je Bog zapovijedio Adamu i Evi da ne jedu sa stabla spoznaje dobra i zla. Eva, zavedena od Sotone u obličju zmije, jela je i zavela Adama da učini isto. Papinsko biblijsko povjerenstvo, 1909. godine, slijedeći crkvene Oce, izreklo je da prijestup te Božje zapovijedi na zavođenje đavla u obliku zmije, pad praroditelja iz prvotnog stanja nevinosti i obećanje Otkupitelja jesu stvari u Knjizi Postanka koje treba uzimati u doslovnom i povijesnom smislu jer se odnose na temelje kršćanske religije. Kao posljedica njihovog grijeha, Adam i Eva izgubili su Raj, mnoge prirodne, sve natprirodne darove i dar posvetne milosti, za sebe i svoje potomstvo. Tridentski sabor službeno je izrekao da je Adam kršeći zapovijed, trenutačno izgubio svetost i pravednost u kojoj je bio i da se iskvario i u tijelu i u duši.

(Warkulwiz, str.321.)

NAUK ČETRNAESTI: CIJELA JE LJUDSKA VRSTA POTEKLA IZ PRVOG MUŠKARCA I PRVE ŽENE

Knjiga Postanka izričito jasno pokazuje da su Adam i Eva bili prva dva ljudska bića od kojih je cijela ljudska vrsta potekla. Papa Pio II. je 1459. godine isključio mogućnost postojanja pred-adamitske vrste i isključio je ideju kolonizacije iz svemira osudivši tvrdnju nekih da Adam nije bio prvi čovjek i da je Bog stvorio neki drugi svijet. Papa Pio XII., 1950. godine, izričito je odbacio poligenizam.

(Warkulwiz, str.343.)

NAUK PETNAESTI: BOG JE PUSTIO GLOBALNI POTOP KOJI JE UNIŠTIO SVIJET

Sveto Pismo jasno proglašava povijesnom činjenicom to da je svesvjetski Potop uništio Zemlju u Noino vrijeme. Potop je zbrisao sve ljude i sve kopnene životinje osim onih na Arci. Znakovi Potopa obilni su i u legendama o Potopu koje postoje kod većine naroda i osobito u geološkim osobinama Zemlje.

(Warkulwiz, str.365.)

PoetakPotopa

 

NAUK ŠESNAESTI: SVE POPULACIJE LJUDI NA ZEMLJI DANAS, BEZ OBZIRA NA BOJU KOŽE, POTJEČU OD 3 OBITELJI NOINIH SINOVA, HAMA, ŠEMA I JAFETA

Sveto Pismo i Tradicija Crkve jasno uče da su svi ljudi na Zemlji danas potomci tri Noina sina i da je Bog umnožio jezike ljudi kao odgovor na pobunu u Babelu poslije koje su se ljudi raselili po cijelome svijetu.

(Warkulwiz, str.388.)

SeljenjeBabel

 

Izvor:

Vlč. dr. Victor Warkulwiz, M.S.S., The Doctrines of Genesis 1-11: A Compendium and Defense of Traditional Catholic Theology on Origins, Missionary Priests of the Blessed Sacrament, 2007.

Povezano s temom:

http://nacija.hr/2015/06/26/katolicki-svecenik-prirodoznanstvenik-katolicka-crkva-naucava-da-su-adam-i-eva-stvarni-prvi-par-ljudi/

http://nacija.hr/2015/06/26/genetika-otkriva-adama-evu-i-knjigu-postanka/

http://nacija.hr/2015/06/25/genetika-i-katolicka-vjera-u-suglasju-adam-eva-i-noa-su-povijesne-osobe/

http://nacija.hr/2015/06/24/tko-je-bila-kajinova-zena/

http://nacija.hr/2015/06/27/nauk-katolicke-crkve-noa-i-potop-su-stvarna-povijest/Loading…

Vezani članci