nacija.hr

Katolički svećenik prirodoznanstvenik: Katolička Crkva naučava da su Adam i Eva stvarni prvi par ljudi

Katolička Crkva oduvijek je naučavala, danas službeno naučava i uvijek će naučavati da su Adam i Eva bili stvarne povijesne osobe, prvi par ljudi koje je Bog stvorio, koji su bili tjelesno besmrtni prije pada u grijeh i koji su živjeli u savršenom skladu s Bogom, međusobno i sa svim stvorenjima. Katolička Crkva naučava da su svi ljudi potomci tog prvog para ljudi, Adama i Eve. Iako liberalni teolozi uglavnom prešućuju ovaj nauk Katoličke Crkve, ili si uzimaju za pravo da ga čak odbacuju, Učiteljstvo Katoličke Crkve za to nije dalo dopuštenje. Katolički svećenik, teolog i prirodoznanstvenik, vlč. dr. Victor Warkulwiz, nedavno je to objasnio jednostavnim riječima.

Tekst: Vlč. dr. Victor Warkulwiz, M.S.S.

Priredio: Ivan Rusarin

Katolički svećenik, teolog i prirodoznanstvenik, vlč. dr. Victor Warkulwiz, koji se osobito bavi temom Božjeg Stvaranja i temom odnosa katoličke vjere i prirodnih znanosti, podsjeća da je papa Pio XII., u paragrafu 37. enciklike Humani Generis, jasno izrekao stav Katoličke Crkve o stvarnome prvom paru, Adamu i Evi: „A kad se radi o drugoj mogućoj postavci, to jest o poligenizmu, kako ga zovu, tada sinovi Crkve nipošto ne uživaju takvu slobodu (istraživanja i raspravljanja). Kristovi vjernici naime ne mogu prihvatiti ono mišljenje, za koje tvrde oni koji ga iznose, da je ovdje na zemlji bilo pravih ljudi poslije Adama, koji ne vuku porijeklo prirodnim rađanjem od njega kao praroditelja sviju, ili da Adam označava neki skup praroditelja; nikako se naime ne vidi, kako bi se takve tvrdnje mogle složiti s onim što se nalazi u izvorima objavljene istine i dokumentima crkvenog učiteljstva o izvornom grijehu, koji proizlazi iz uistinu učinjenog grijeha jednog Adama, koji se rađanjem prenosi na sve, tako da ga svaki pojedinac ima kao svoj.“

Vlč. dr. Warkulwiz, tumači ove riječi pape Pia XII. u svojoj nedavno izdanoj knjizi o autentičnom značenju enciklike Humani Generis, pišući: „Ovdje Pio XII. dodatno potkopava propagiranje ljudske evolucije od strane katolika. Evolucionisti općenito misle da se evolucija događa u populacijama, a ne jedinkama. Oni smatraju evoluciju kroz jedinku kao nevjerojatnu. Ali, katolik evolucionist bi morao priznati da se ona odigrala samo u jednoj osobi, to jest, Adamu. Za dosljednog evolucionista ovo bi bilo jednako nezamislivo kao i posebno stvaranje Adama iz praha zemaljskog. Pio XII. je zatvorio raspravu po pitanju poligenizma, a papa Pavao VI. potvrdio je ovo govoreći: ‘Očito je da nećete smatrati kao uskladivim s autentičnim katoličkim naukom ona objašnjenja istočnog grijeha, dana od nekih autora, koja počinju s pretpostavkom poligenizma koji nije dokazan…’ (Obraćanje teolozima na Simpoziju o istočnom grijehu, 1966. godine). Još uvijek neki katolički teolozi ne žele priznati da je Crkva apsolutno isključila poligenizam zato što se boje da bi ‘znanost’ mogla jednoga dana dokazati da je Crkva u krivu. Njima kažem: ‘O, vi malovjerni!’ Iako naučavanje o poligenizmu nije predstavljeno kao nezabludivo, ono se može smatrati nezabludivim u svjetlu njegove prisne i neslomljive povezanosti s nezabludivim naučavanjem o istočnom grijehu. Pio XII. nije tražio teologe da proučavaju je li poligenizam uskladiv s katoličkom dogmom – on im je rekao da on to nije. Drsko je da katolički teolog smatra da je to još uvijek otvoreno pitanje. Ipak, mnogi su katolički teolozi drski u odnosu prema katoličkom nauku, ali su plašljivi u odnosu prema pseudoznanstvenom nauku (poligenizma i evolucije).“

Izvor: Vlč. dr. Victor Warkulwiz, M.S.S., Humani Generis on Evolution: Reading it Completely and Consistently, 2013., str. 40.-42.

Dodatak:

O izvornom stanju tjelesne besmrtnosti čovjeka, Učiteljstvo Katoličke Crkve naučava u Katekizmu Katoličke Crkve (KKC) 1008: “Smrt je posljedica grijeha. Kao vjerodostojni tumač nauka Svetog pisma i Predaje, crkveno Učiteljstvo uči da je smrt ušla u svijet zbog ljudskog grijeha. Iako čovjek posjeduje smrtnu narav, Bog je odredio da ne umre. Smrt je dakle protivna naumu Boga Stvoritelja; ona je ušla u svijet kao posljedica grijeha. ‘Tjelesna smrt, od koje bi čovjek bio posteđen da nije sagriješio’, postala je tako čovjekov ‘posljednji neprijatelj’, koji treba biti pobijeđen.” (KKC 1008)

O novim zanimljivim prirodoznanstvenim otkrićima s područja genetike koja podupiru nauk Katoličke Crkve o doslovnom prvom paru ljudi, Adamu i Evi, pročitajte:

1. http://nacija.hr/2015/06/25/genetika-i-katolicka-vjera-u-suglasju-adam-eva-i-noa-su-povijesne-osobe/

2. http://nacija.hr/2015/06/26/genetika-otkriva-adama-evu-i-knjigu-postanka/

3. http://nacija.hr/2015/06/24/tko-je-bila-kajinova-zena/Loading…

Vezani članci