nacija.hr

Dijalog s Baalovim prorocima

Kako bi izgledalo Sveto Pismo da ga žele izmijeniti u svjetlu “nove evangelizacije” kojom se tako rado neki hvale? Plodovi takve “evangelizacije” vidljivi su na sve strane te su crkve sve praznije i praznije

Tekst: Michael Lofton

Prva Kraljevima 18 (u Duhu Asiza)

1 Za vladavine kralja Ahaba, Gospodin se obratio proroku Iliji govoreći: “Idi i govori Baalovim prorocima, pokaži im zabludu njihovih puteva i privedi ih štovanju jednoga istnitog Boga.” 2 Prorok Ilija, bijući čovjek dijaloga i ljubavi, mu odgovori: “Nipošto, Gospodine. Ne smijemo ih olako suditi. Stoga, upustiti ću se u dijalog sa Baalovim prorocima u nastojanju da nađemo ono što nam je zajedničko u slavljenju.”

3 I tako je prorok poslao poruku Baalovim prorocima, tražeći njihovu prisutnost na Karmelskom brdu poradi dijaloga i obostranog obogaćenja. 4 Tako su se Baalovi proroci i Ilija, skupa sa svom djecom Izraela, našli na brdu Karmel. 5 I Ilija je prišao Baalovim prorocima i rekao: “Braćo i sestre, ono što nas dijeli nije veće od onog što nas spaja. Stoga, slavimo naše zajedništvo i častimo Boga zajedno!”

6 Baalovi su proroci počeli rezati ručne zglobove štujući Baala, plešući u bunilu. 7 Ilija reče Baalovim prorocima: “Ne slažem se sa načinom na koji slavite Boga, ali prihvaćam vaše pravo da se režete, i nastojati ću prepoznati što je dobro u vašim djelima.” 8 I tako se dogodilo da su se Baalovi proroci počeli upuštati u sodomiju dok su slavili Baala. 9 Ilija je tad uskliknuo: “Bravo! Neću vas suditi! Bravo!”

10 Tada je Obadija, upravitelj kuće kralja Ahaba, pitao proroka Iliju: “Trebamo li uistinu slaviti Baalove proroke dok čine stvari oprečne Pismu i prirodi?” Ilija mu odgovori: “Ista Biblija koja nas uči vrlini čednosti, vjernosti i o braku također nam govori da ne sudimo druge. Zato kažem, bravo!”

11 Tako je Ilija progovorio Baalovim prorocima dok su se upuštali u sodomitske čine: “U nastojanju da u djelo sprovedemo lijek milosrđa radije nego strogoće, kao i u nastojanju da postupim pastoralno razborito, priznajem da postoji dobro u vašim djelima.” 12 Obadija ga upita: “Ali, nisu li njihova djela vrijedna osude?” 13 Ilija mu odgovori sljedeće: “Ne smiješ biti tako rigidan u svom učenju. Dogma se razvija i ovo je jednostavno novi način kroz koji se naša učenja mogu izraziti. Ne smijemo se fokusirati na dogmatske izjave već na pastoralni pristup koji je u skladu s našim vremenom.”

14 Tako su sva djeca Izraela slavila proroka Iliju radi njegove tolerancije i pridružila se Baalovim prorocima u dijalogu i druženju.


Za one koji ne znaju, donosimo izvorni tekst koji govori kako je u stvarnosti izgledao susret Svetog Ilije s Baalovim svećenicima:

Prva Kraljevima 18 (original)

20 Ahab pozva sve sinove Izraelove i sakupi proroke na gori Karmelu. 21 Ilija pristupi svemu narodu i reče: “Dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite ga; ako je Baal, slijedite njega.” A narod mu nije ništa odgovorio. 22 Ilija nastavi: “Ja sam još jedini ostao kao prorok Jahvin, a Baalovih je proroka četiri stotine i pedeset. 23 Dajte nam dva junca. Neka oni izaberu sebi jednoga, neka ga sasijeku i stave na drva, ali neka ne podmeću ognja. Ja ću spremiti drugoga junca i neću podmetati ognja. 24 Vi zazovite ime svoga boga, a ja ću zazvati ime Jahvino: bog koji odgovori ognjem pravi je Bog.” Sav narod odgovori: “Dobro!”

25 Potom reče Ilija prorocima Baalovim: “Izaberite sebi jednoga junca i počnite, jer vas je mnogo više. Zazovite ime svoga boga, ali ne stavljajte ognja.”

26 Oni uzeše junca koji je njima pripao i pripremiše ga. Zazivali su ime Baalovo od jutra do podne govoreći: “O Baale, usliši nas!” Ali nije bilo ni glasa, ni odgovora. I skakahu i prigibahu koljena pred žrtvenikom koji su načinili.

27 U podne im se Ilija naruga i reče: “Glasnije vičite, jer on je bog; zauzet je, ili ima posla, ili je na putu; možda spava, pa ga treba probuditi!” 28 A oni okrenuše vikati još glasnije i parati se noževima i sulicama, kako je u njih običaj, sve dok ih nije oblila krv. 29 Kad je prošlo podne, pali su u bunilo i bjesnjeli sve dok nije bilo vrijeme da se prinese žrtva; ali nije bilo nikakva glasa ni odgovora niti znaka da ih tkogod sluša.

30 Tada Ilija reče svemu narodu: “Priđite k meni!” I sav mu narod pristupi. On popravi žrtvenik Jahvin koji bijaše srušen. 31 Ilija uze dvanaest kamenova prema broju plemena sinova Jakova, kome je Bog rekao: “Izrael će biti ime tvoje!” 32 I sagradi od toga kamenja žrtvenik Imenu Jahvinu i iskopa jarak oko žrtvenika, širok da bi se mogle posijati dvije mjere pšenice. 33 Složi drva, rasiječe junca i stavi ga na drva. 34 Tada reče: “Napunite vodom četiri vrča i izlijte na paljenicu i na drva!” Učiniše tako. Zapovjedi im: “Ponovite”, i oni ponoviše. Tada reče: “Učinite i treći put.” Oni tako i treći put. 35 Voda je tekla oko žrtvenika i jarak se ispunio vodom.

36 Kad bijaše vrijeme da se prinese žrtva, pristupi prorok Ilija i reče: “Jahve, Bože Abrahamov, Izakov i Izraelov, objavi danas da si ti Bog u Izraelu, da sam ja sluga tvoj i da sam po zapovijedi tvojoj učinio sve ovo. 37 Usliši me, Jahve; usliši me, da bi sav ovaj narod znao da si ti, Jahve, Bog i da ćeš ti obratiti njihova srca.”

38 I oganj Jahvin pade i proguta paljenicu i drva, kamenje i prašinu, čak i vodu u jarku isuši. 39 Sav narod se uplaši, ljudi padoše ničice i rekoše: “Jahve je Bog! Jahve je Bog!” 40 Ilija im reče: “Pohvatajte proroke Baalove da nijedan od njih ne utekne!” I oni ih pohvataše. Ilija ih odvede do potoka Kišona i ondje ih pobi.

Izvor:

glasizpustinje.com

churchmilitant.comLoading…

Komentiraj

Podjeli sa nama svoje mišljenje

Vezani članci