nacija.hr

(VIDEO) Katolik, ugledni genetičar, prof dr. Giuseppe Sermonti: Čovjek je original, nije nastao evolucijom

Ovaj 6-minutni video u obliku intervjua iznosi stručne zaključke katolika, uglednog genetičara/molekularnog biologa, o otkrićima suvremene molekularne biologije, biokemije i genetike koja upućuju na zaključak da se biokemijska evolucija od mikroorganizama do čovjeka nikada nije dogodila jer je nemoguća, te da ne postoji dokaz da je čovjek postupno nastao evolucijom od životinjskih predaka.

VODITELJ: Biokemija je proučavanje same srži ili strukture života. Ide u samo srce stvari – u jezgru žive stanice. Ovih dana nitko nije kvalificiraniji govoriti o tome je li se mogao jedan oblik stvorenja promijeniti u drugi od biokemičara. Prof. dr. Sermonti, biokemičar, genetičar i molekularni biolog međunarodnog ugleda, jedan je od tih znanstvenika. Pogledajmo kakvi su njegovi pogledi o temi evolucije.

VODITELJ: Profesore, u svjetlu današnje molekularne biologije, kako biste vi gledali na evoluciju?

PROF. SERMONTI: Ustvari, nedavna otkrića molekularne biologije duboko su promijenila naš pogled na mnoge probleme. Jedan od tih problema je evolucija.

VODITELJ: Na koji način?

PROF. SERMONTI: Rezultati molekularne biologije i genetike pokazali su da glavna tvrdnja evolucije da su mutacije fiksirane odabirom nije istinita. Ono što prirodni odabir čini jest samo uklanjanje novina koje mutacija može proizvesti. Prirodni odabir ima stabilizirajući učinak na život.

VODITELJ: Ali, svakako, fosili pokazuju da su životinje i biljke bile drukčije u prošlosti nego što su danas, tako da su se morale promijeniti?

PROF. SERMONTI: To nije istina, zato što je pogreška misliti da ako su organizmi bili drukčiji u usporedbi s organizmima danas, da su današnji organizmi morali poteći od onih koji su nestali. Oni su jednostavno izumrli. Oni nisu pružili nastanak novih organizama. A ovo je, rekao bih, opće prihvaćeno. Nitko ne smatra da su sisavci proizašli iz dinosaura. To očito nije tako. To je općenito krivo shvaćanje: Činjenica da u prošlosti vidimo drukčije organizme znači da smo potekli od njih.

VODITELJ: Evolucijska teorija tvrdi da su neki organizmi neki organizmi primitivniji čak i od bakterije, evoluirali tijekom mnogih godina u čovjeka. Kakva je vaša, profesore, reakcija na ovu tvrdnju?

PROF. SERMONTI: Dakle, to je smiješno. To je nemoguće. Nema načina da mali organizam postane čovjek. Ali, još je važnije da ono što izgleda kao jednostavan organizam je, u stvari, vrlo složena biološka stvarnost. Čak i bakterija ima tako složen genetički i biokemijski sastav da ne mogu poteći od jednostavnijih oblika.

VODITELJ: Ali, ovo znači da su sva živa bića oduvijek bila složena već od samog početka?

PROF. SERMONTI: Da, to je ono što su molekularna biologija i genetika pokazale, definitivno. Složenost je već od samoga početka. Znamo iz našega proučavanja jezgre stanice da je aparatura za proizvodnju enzima, bez kojih ne može biti načinjen ni jedan drugi protein, identičan od bakterije do čovjeka. S obzirom da su isti glavni tipovi životinja i biljaka koji su živi danas, živjeli i u prošlosti, prilično je jasno da je isti složeni mehanizam života postojao od samoga početka. Genetičaru je to vrlo očit dokaz da se biokemijska evolucija nikada nije dogodila.

VODITELJ: Još jedno, zadnje pitanje, profesore: Kada se čovjek pojavio u povijesti?

PROF. SERMONTI: Svakako nema dokaza da je čovjek proizašao iz neke primitivne životinje. Iz onoga što možemo vidjeti, u ljudskim kromosomima, u ljudskoj DNK i uspoređujući je s onom drugih vrsta, čovjek je original. Čovjek nije proizašao iz niti jedne druge vrste. Tako da tvrdnja da je čovjek naknadno nastalo stvorenje koje je došlo od nekog primitivnog oblika uopće ne može biti podržana genetičkim podacima.Loading…

Vezani članci